Jdi na obsah Jdi na menu
 


Růženec s četbou z Písma svatého

4. 2. 2008

Před zahájením každého desátku můžeme přečíst jeden nebo všechny texty z bible
a chvíli se věnovat rozjímání níže uvedených biblických veršů.

Radostná tajemství‘
1. Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala;   (Iz 7,10-15, Řím 16,25-27; Lk 1,26-38)
2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila;   (1.Sam. 2,1-10; Tit 3,4-7; Lk 1,39-47)
3. Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila;    (Iz 9,1-6; Žid 1,1-13; Lk 2,1-14)
4. Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala;   (Ex 13,1-2, 11-16, Gal 4,3-7,  Lk 2,22-40)
5. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla;   (Ez 43,4-12; 2. Kor 3,4-18; Lk 2,41-52)

Tajemství světla:
1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu;    (Iz 42,1-7; Sk 10,34-38; Mt 3,13-17)
2. Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc;    (Iz 62,1-5; 1.Kor 12,4-11; J 2,1-12)
3. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání;   (Gn 9, 8-15; 1.P 3,18-22; Mk 1,12-15)
4. Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu;    (Gn 12,1-4a; 2.Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9)
5. Ježíš, který ustanovil Eucharistii;   (Num 8, 2-16; 1. Kor 10, 16-17; Mk 14,12-16;22-26)

Bolestná tajemství
1. Ježíš, který se pro nás krví potil;   (Iz 24,7-12; 2.Kor 1,3-11; Lk 22,39-40)
2. Ježíš, který byl pro nás bičován;   ( Iz 5,4-10; 1.P 4,12-18; Mk 15,6-15)
3. Ježíš, který byl pro nás trním korunován;   (Pláč 3,1-15; 2.Kor 6,4-10; J 19,2-16)
4. Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž;   (Iz 42,1-9; 2.Kor 4,5-18; Lk 23,26-32)
5. Ježíš, který byl pro nás ukřižován;   (Iz 24,19-23; 1.Kor 1,17-30; J 19, 17-30)

Slavná tajemství
1. Ježíš, který z mrtvých vstal;   (Jon 2,1-11; 1.Kor 15,12-28; Mk 16,1-7)
2. Ježíš, který na nebe vstoupil;   (2. Královská 2,5-11; Sk 1,1-14; Mk 16,14-20)
3. Ježíš, který Ducha Svatého seslal;   (Joel 3,1-5; Sk 2,1-11; J 14,23-31a)
4. Ježíš, který tě, Panno, na nebe vzal;   (1.Král 8,1-9; Zjev 11,15-19; Lk 1,46-55)
5. Ježíš, který tě, Panno, v nebi oslavil;   (Sir 24,1-12; Zjev 12,1-10;12a; Mt 5,1-12a)

Zde byly  použité texty:
Internetové stránky Řk farnosti Čáslav;
Internetové stránky www.modlitba.cz;
Internetové stránky www.fatym.com
; P. Jan Peňáz;
Misie do tretieho tisícročia, Josef Tomko, Lúč Bratislava 2000
Můžeš změnit svět, Jill Johnstone, Om Publishing,  České Budějovice 1997;
Biblické meditace k tajemství růžence Světla, P. Vojtěch Brož;