Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny nebo kdykoliv na požádání.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Vizitace farnosti Otcem biskupem Tomášem Holubem – zahájení 1. prosince- mše sv. ve Švihově v 8:00 hod.

Advent- první neděle adventní - 3. prosince - ukončení vizitace - mše sv. s Otcem biskupem v 10:00 hod. ve farním kostele, všichni jste srdečně zváni, poté setkání na faře. Prosím sebou přinést adventní věnce. V sobotu se ruší mše sv. v Chudenicích.

Mše svatá je … - V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře, a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mše sv. V adventní době.  Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek v 7:00 hod.

V den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince jste zváni do švihovského kostela - v 17:00 hod. modlitba růžence a v 17:30 mše sv. Je to doporučená slavnost - tzn. být na mši sv. jako v neděli.

Náboženství pro mládež a děti naší farnosti a okolí proběhne 8. - 9. prosince na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme. P. Tomasz a S. Gonzaga.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše v Měčíně budeme slavit 10. prosince  v 10:30 hod., 10. prosince bude ještě mše sv. ve Švihově v 8:00 hod.

20. prosince- v 17:00 hod. vánoční koncert dětí ze ZŠ Dolany v kostele v Dolanech a v 18:00 hod. dětí ze ZŠ Švihov v kostele ve Švihově. Srdečně zvu.

4. neděle adventní – mše sv. s nedělní platností 23. 12. v 16:00 hod. v kostele v Chudenicích a 24. 12. v 8:30 hod. v kostele ve Švihově.

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2023 – 1. 1. 2024

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

27. 12.

31. 12.

1. 1.

7. 1.

Měčín

1600

----

1200

-----

-----

1400

-----

Vřeskovice

1900

1200

-----

-----

1200

1200

1200

Dolany

2200

1010

1010

-----

1010

1010

1010

Chudenice

-----

1400

-----

-----

-----

1600

-----

 

 

Švihov

 

2100

bohoslužba slova

 

830

 

 

830

 

1700

830

 

1600

adorace

 

830

 

830

Nezdice

1600

bohoslužba slova

-----

-----

-----

  -----

  -----

1400

!!! Ostatní bohoslužby se ve dnech 28. 12. 2023 – 30. 12. 2023 ruší !!!

Obnovení manželských slibů proběhne při mši svaté 31. prosince - svátek Svaté Rodiny.

Slavnost Zjevení Páně 6. ledna 2024 oslavíme v kostele ve Švihově mše jako obvykle v 8:30 hod.

Tříkrálová sbírka proběhne na území ČR ve dnech 1. - 14. ledna 2024. Podrobné informace poskytuje Charita.

Náboženství pro mládež a děti naší farnosti a okolí proběhne 19. - 20. ledna na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme. P. Tomasz a S. Gonzaga.

 

POZOR!!! MOHOU NASTAT ZMĚNY! BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.