Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína bude sloužena v sobotu         31. srpna v 10:30 hod.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 minut před mší sv. Udělejme si čas, prosím o účast na biblické hodině.

Vyučování náboženství bude probíhat ve farních prostorách na začátku každého měsíce v pátek od 19:00 hodin pro starší děti a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin pro mladší děti se Sestrou Gonzagou. Prosím o přihlášení vašich dětí. První setkání bude 13. a 14. září 2019.

Sbírky  v neděli 29. září se bude konat sbírka na charitu. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 1. září v 10:30 hod. Mše sv.    v Dolanech bude v 8:30 hod., ve Vřeskovicích se mše sv. ruší. V 14:00 hod. bude sloužena mše sv. v Nezdicích.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech bude sloužena 8. září, začínáme v 10:30 hod. průvodem od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Bude pouze mše sv. v 8:00 hod. ve Švihově, všechny ostatní bohoslužby se tento den ruší!

Diecézní pouť do kláštera Teplá se uskuteční 14. září -  putujeme společně. Začátek v 9:45 hod., v 14:00 hod. mše sv., zakončení pouti v 15:45 hodin. Mše sv. v Chudenicích 14. září nebude, prosím o účast na diecézní pouti v Teplé. Zájemce o společné putování prosím o přihlášení do 10. září 2019, mobil: 732 540 052.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 15. září v 14:00 hod.

Pouť ke cti sv. Václava ve Švihově28. září v 10:00 hod. mše sv. ke cti sv. Václava a za požehnání pro českou vlast, poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Václava na území farnosti budeme slavit:

- Mezihoří             28. září v 14:00 hod

- Přetín                  29. září v 14:00 hod., mše sv. v Chudenicích 28. září nebude!

- Třebýcinka        5. října v 14:00 hod.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové bude sloužena v Křenicích 6. října v 14:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích v sobotu 5. října se ruší. Srdečně zvu.

12.října 2019 farní výlet Praha  prosím o přihlášení do konce září      732 540 052.