Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 minut před mší sv. Udělejme si čas, prosím o účast na biblické hodině.

 

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové bude sloužena v Křenicích 6. října v 14:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích v sobotu 5. října se ruší. Srdečně zvu.

Panně Marii Růžencové je zasvěcený celý měsíc říjen. Nezapomínejme na tuto přebohatou modlitbu. V případě zájmu se můžete v naší farnosti ještě zapojit do živého růžence.

Náboženství pro mládež a děti proběhne 18. října od 19:00 hod. a 19. října od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Misijní neděle - 20.října – mše sv. 8:30 Švihov, 10:45 Dolany, 12:00 Vřeskovice. Sbírka na misie. V pátek 18. října v 17:30 - adorace NSO,  mše sv. v 18:30 na misijní úmysl.

Pozor!!!26. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!

Děkovná bohoslužba  u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat  27. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 27. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kostele. Bohoslužba v sobotu 26. října se v Chudenicích ruší.

 

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:    28. října v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově.

                 1. listopadu v 7:00 hod mše sv. v kostele sv. Václava.

                 2. listopadu v 8:00 hod v kostele sv. Václava modlitba růžence za zemřelé, 8:30 mše sv.

Dolany:        1. listopadu v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově a v 18:30 hod bohoslužba v kostele.

        2. listopadu v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově a v 18:30 hod bohoslužba  v kostele.

Nezdice:       3. listopadu v 13:30 hod. pobožnost na hřbitově a v 14:00 hod. bohoslužba v kostele.

Měčín:          31. října v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a v 16:30 hod. bohoslužba v kostele.

Chudenice: 2. listopadu v 15:30 hod. pobožnost na hřbitově a v 16:00 hod. bohoslužba v kostele.  

Vřeskovice: 3. listopadu v 11:30 hod. pobožnost na hřbitově a v 12:00 hod. bohoslužba  v kostele.

 

Náboženství pro mládež a děti proběhne 8. listopadu v 19:00 hod. a 9. listopadu od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Sbírka na Den Bible proběhne 17. listopadu.

V pondělí 25. 11. od 16:00 hod se bude konat na faře ve Švihově tvůrčí dílna adventních věnců. Srdečně zveme každého!!!

1. prosince – 1. neděle adventní -  mše sv. s  žehnáním adventních věnců. V Chudenicích 30. 11. v 15:30 hod. adorace a mše sv. v 16:00 hod.

Předvánoční koledování    - Dolany - 1. prosince v kostele v 17:00 hod.

                                            -  Švihov - 17.prosince v 18 hod.

                                         - Chudenice - 22. prosince v kostele v 17:00 hod.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv. v adventní době.  Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek v 7:00 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše v Měčíně budeme slavit                  8. prosince v   10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!!  Tento den bude mše sv.  pouze v 8:00 hod ve Švihově .  Ostatní mše sv. se ruší.  Ve 14:00 hodin bude sloužena poutní mše sv. ke cti sv. Barbory v soukromé kapli v Obytcích.

V den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 9. prosince  jste zváni do švihovského kostela na mši sv. v 18:30 hod.  Doporučená slavnost - tzn. být na mši sv. jako v neděli.

Náboženství pro mládež a děti proběhne 13. prosince od 19:00 hodin a 14. prosince od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.