Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodin  Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 minut před mší sv. Udělejme si čas, prosím o účast na biblické hodině.

***************************************

Tradiční přijetí znamení popele na zahájení postní doby proběhne v  popeleční středu 26. února ve farním kostele v 17:30 hod a během bohoslužeb v první neděli postní 1. března, v Měčíně ve čtvrtek 27. února, v Nezdicích 1. března v 14:00 hodin.

Pamatujme - popeleční středa je dnem přísného půstu!

DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU se bude letos konat v Klatovech v KD Družba v sobotu 29. února od 9:30 hodin.             

Pobožnost křížové cesty:  Srdečně zvu na rozjímání o posledních hodinách života našeho Pána.  Ve Švihově každý pátek od 16:30 hod. a v neděli po mši sv., v Dolanech v neděli před mší sv.; v Měčíně ve čtvrtek od 16:00 hod.; v Chudenicích před sobotní bohoslužbou v 15:30 hod. a ve Vřeskovicích v neděli od 11:30 hod.

Náboženství pro mládež a děti naší farnosti a okolí proběhne 13. března od 19:00 hodin a 14. března od 9:00 hodin na faře ve Švihově. Srdečně zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Slavnost sv. Josefa19. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy bude sloužena v Měčíně v 16:30 hodin.

Slavnost Zvěstování Páně - 25. března bude mše svatá sloužena v 18:00 hod v hradní kapli ve Švihově. Srdečně zvu.

Od 27. – 31. 3. se ruší veškeré aktivity a pobožnosti ve farnosti jsem na pouti v cizině. Mše sv. v Chudenicích 28. 3. se ruší, v neděli 29. 3. bohoslužby ve farnosti 8.30 Švihov a 10.30 Vřeskovice. Dolany nebudou.  Děkuji za pochopení.

Pozor!!!28. března-změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček z 2:00 na 3:00 hodiny.

Na Květnou neděli 5. dubna prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Od 15:00 hodin - veřejná křížová cesta ve Švihově, začátek u kostela, zakončíme na hřbitově. Srdečně Vás zvu.