Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí Farníci.  Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

*************************************************************************************

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny nebo kdykoliv na požádání.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Pouť ke cti sv. Václava ve Švihově28. září v 10:00 hod. mše sv. ke cti sv. Václava a za požehnání pro českou vlast, poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Václava na území farnosti budeme slavit:

- Mezihoří            28. září v 14:00 hod

- Třebýcinka        1. října v 14:00 hod.

POZOR!!!! Změna v bohoslužbách od 1.října 2022:

Chudenice: první sobota v měsíci – v 16:30 hod. adorace,       v 17:00 hod. mše sv. V zimní období o hodinu dřív.

Měčín: druhá sobota v měsíci - v 17:00 hod. adorace, v 17:30 hod. mše sv. V zimní období o hodinu dřív.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové bude sloužena v Křenicích 2. října v 14:00 hod. Bohoslužba v Chudenicích v sobotu 1. října se ruší. Srdečně zvu.

Náboženství pro mládež a děti proběhne 7. října od 19:00 hod. a 8. října od 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Misijní neděle - 23. října – mše sv. 8:30 Švihov, 12:00 Vřeskovice. Sbírka na misie.

Děkovná bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat 23. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Pozor!!!29. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 30. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kostele.

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:         30. října v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově.

                     1. listopadu v 7:00 hod mše sv. v kostele sv. Václava.

                    2. listopadu v 7:30 hod v kostele sv. Václava modlitba růžence za zemřelé, 8:00 mše sv.

Dolany:        1. listopadu v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově a v 18:30 hod bohoslužba v kostele.

2. listopadu v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově a v 18:30 hod bohoslužba v kostele.

Nezdice:       6. listopadu v 13:30 hod. pobožnost na hřbitově a v 14:00 hod. bohoslužba v kostele.

Chudenice: 5. listopadu v 15:30 hod. pobožnost na hřbitově a v 16:00 hod. bohoslužba v kostele.  

Vřeskovice: 6. listopadu v 11:30 hod. pobožnost na hřbitově a v 12:00 hod. bohoslužba v kostele.

Měčín:  12. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a v 16:30 hod. bohoslužba v kostele.

 

Náboženství pro mládež a děti proběhne 18. listopadu v 19:00 hod. a 19. listopadu od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Slavnost Ježíše Krále20. listopadu - mše jako obvykle. Od 15:00 posezení na faře - konec církevního roku, farní silvestr.

V pondělí 21. 11. od 16:00 hod se bude konat na faře ve Švihově tvůrčí dílna adventních věnců. Srdečně zveme každého!!!

 

POZOR!!! MOHOU NASTAT ZMĚNY! BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.