Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milovaní přátelé, drazí farníci! Jestli máte zájem něco přispět i pomoc farnosti, můžete poslat na farní účet s poznámkou dar na farnost ve Švihově - č.účtu 173463345/0300 nebo předat hotovost na faře ve Švihově . Děkuji

***********************

Milosrdný a dobrotivý Bože, požehnej  tuto postní dobu, aby se mi stala dobou dobrého cvičení - cvičení ve vnitřní svobodě. Netěším se sice na postní dobu, ale vím, že mi udělá dobře.

Požehnej tuto postní dobu, abych se v ní dokázal odpoutat ode všech nezdravých návyků. Uč mě jak se odříkáním osvobozovat od svých závislostí a jak znovu pocítit, že mohu pořád ještě svobodně nakládat se sebou samým a že nemusím být závislý na svých potřebách.

Dej ať je letošní postní doba pro mě časem vnitřního očištění a obnovy, abych dokázal vědomě jíst a vědomě prožívat přítomný okamžik, aniž bych hned všechno, co se ve mně začíná hlásit ke slovu, potlačoval jídlem nebo nějakou činností.

Požehnej tuto postní dobu, aby mě obnovila a osvěžila a aby očistila mou duši. Tak ve mně o Velikonocích rozkvete nový život skrze Krista, našho Pána.

 

Image result for tenor jezus

 

 

**********************************

 

 

 

**************************

 

 

https://biskupstviplzen.blob.core.windows.net/images/biskupstviplzen.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/1164_/m_max__w_1440__o/hroznata-6.jpeg

 

Bože, tys vedl blahoslaveného Hroznatu k tomu, že se odvrátil ode všeho, čím se pyšní svět a nastoupil cestu kříže. Opustil všechno, co měl a dal v oběť i svůj život.
V yslyš naše prosby a posiluj nás, abychom následovali příklad jeho lásky a statečnosti, byli vysvobozováni z pout hříchů a od úkladů nepřátel a mohli se radovat z jeho svatořečení. Zvláště Tě prosíme o milost…… a děkuji Ti, že mě vyslyšíš na přímluvu svého věrného a trpělivého služebníka blahoslaveného Hroznaty. Neboť Ty, Bože, v dokonalé Trojici žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

Otče náš… Zdrávas… Sláva Otci…

Maria, Matko Spasitele a Královno všech svatých, vypros nám nové kněze, řeholníky a křesťanské rodiny.

Svatý Norberte, oroduj za nás!

Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás!

 

 

 

******