Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prosby o dary Ducha Svatého

5. 2. 2008

Rozjímání o třetím slavném tajemství

pro novénu před slavností  Seslání Ducha Svatého

 nebo před biřmováním. 

1. Ježíš, který Ducha Svatého seslal

2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Svatým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku

3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty

4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně porozuměli

5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích správně rozhodovali

6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co od nás Bůh žádá

7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána

8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou

9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu

10. Ježíš, o kterém chceme v síle Ducha Svatého vydávat svědectví

Zde byly  použité texty:
Internetové stránky Řk farnosti Čáslav;
Internetové stránky www.modlitba.cz;
Internetové stránky www.fatym.com
; P. Jan Peňáz;
Misie do tretieho tisícročia, Josef Tomko, Lúč Bratislava 2000
Můžeš změnit svět, Jill Johnstone, Om Publishing,  České Budějovice 1997;
Biblické meditace k tajemství růžence Světla, P. Vojtěch Brož;