Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitební úmysly růžencových růží

6. 2. 2008

Radostný růženec:
I.                Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala

Modlitební úmysl:
Za všechny pokřtěné v naší farnosti, kteří nerealizují přátelství s Kristem nabídnuté jim při křtu, aby podobně jako Panna Maria řekli své „ANO“ našemu Pánu!

Radostný růženec:
II.            Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

Modlitební úmysl:
Za děti adoptované naší farností v rámci charitativní akce: Adopce na dálku!

Radostný růženec:
III.       Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

Modlitební úmysl:
Za dospělé křesťany naší farnosti, aby vždy před Bohem, před sebou a druhými, a zvlášť před dětmi a mládeží vydávali svědectví křesťanského, náboženského života!

Radostný růženec:
IV.           Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

Modlitební úmysl:
Za prohloubení lásky v našich rodinách; za neustálé znovunalézání a prožívání přítomnosti Ježíše Krista ve svátosti manželství!

Radostný růženec:
V.               Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

Modlitební úmysl:
Za děti a mládež naší farnosti, aby našli v sobě dost síly odolat pokušením tohoto světa a žít křesťanským životem!

Růženec světla
I.                Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu

Modlitební úmysl:
Za pedagogy ve  školách naší farnosti, aby se obětavě věnovali nejen vzdělávání, ale i výchově mladé generace; aby dávali svědectví života dle pravdy a citlivosti na duchovní oblast lidského života!

Růženec světla
II.            Ježíš, který zjevil v Kaně svou božskou moc

Modlitební úmysl:
Za finanční zajištění naší farnosti, aby mohla neomezeně poskytovat zázemí pro aktivity naší farnosti!

Růženec světla
III.       Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

Modlitební úmysl:
Za prohloubení duchovního života naší farnosti, aby jsme více času a sil věnovali zdokonalování svého vztahu k Bohu, k lidem, ale i k sobě samotnému!

Růženec světla
IV.           Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu

Modlitební úmysl:
Za věřící naší farnosti, kteří odmítají přijmout svátost smíření a setrvávají v hříchu!

Růženec světla
V.               Ježíš, který ustanovil Eucharistii

Modlitební úmysl:
Za prohloubení vztahu ke Kristu přítomnému v Eucharistii a neustálé objevování bohatství Nejsvětější oběti Ježíše Krista zpřítomňované během každé Mše svaté!

Bolestný růženec
I.                Ježíš, který se pro nás krví potil

Modlitební úmysl:
Za mír ve světě! Za všechny lidi, kteří iniciují války, dopouštějí se vraždění a mučení, za lidi spoutané nenávistí k druhým a k sobě samým, aby jejich srdce doznalo proměny a všichni poznali světlo Kristovo lásky!

Bolestný růženec
II.            Ježíš, který byl pro nás bičován

Modlitební úmysl:
Za všechny nemocné, osamocené  a starší občany naší farnosti, aby ve spojení s Kristem našli oporu v překonávání těžkostí a bolestí svého života; aby se otevřeli pro Krista přicházejícího ve svátostech a našli odvahu požádat o jejich udílení!

Bolestný růženec
III.       Ježíš, který byl pro nás trním korunován

Modlitební úmysl:
Za všechny, kteří způsobují zlo ve světě: za zloděje, podvodníky, násilníky, lháře, …, aby odvrátili se od zla, doznali odpuštění a zvolili cestu nabízenou Kristem!

Bolestný růženec
IV.           Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž

Modlitební úmysl:
Za oběti přírodních katastrof ve světě, oběti katastrof způsobených dopravními prostředky – letadly, auty - , aby Bůh zlo, které se jich dotklo, využil pro jejich dobro a duchovní růst a zemřelé přijal do věčného domova, kde budou očekávat  setkání se svými blízkými!

Bolestný růženec
V.               Ježíš, který byl pro nás ukřižován

Modlitební úmysl:
Za nová kněžská a řeholní povolání; za síly potřebné k nesení „křížů“ spojených s povoláním; za světlo pro lidi hledajících svou životní cestu!

Slavný růženec
I.                Ježíš, který vstal z mrtvých

Modlitební úmysl:
Za všechny zemřelé v naší farnosti, kteří odešli z toho světa bez důstojného rozloučení, aby našli u Boha důstojné přijetí!

Slavný růženec
II.            Ježíš, který na nebe vstoupil

Modlitební úmysl:
O dary Ducha Svatého pro našeho biskupa Františka Radkovského a všechny kněze plzeňské diecéze!

Slavný růženec
III.       Ježíš, který Ducha Svatého seslal

Modlitební úmysl:
Za Prezidenta, vládu a Parlament ČR; za všechny kteří zastávají veřejné funkce; za starosty a zastupitele našich obcí a měst, aby svou službu vykonávali horlivě, obětavě a nehledali v ní svůj vlastní prospěch, ale dobro všech lidí z ohledem na předchozí a budoucí generace!

Slavný růženec
IV.           Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal

Modlitební úmysl:
Za všechny duše připravující se v očistci na plné spojení s Bohem, aby náš Pán je přijal do společenství svatých!

Slavný růženec
V. Ježíš, který tě, Panno, v nebi korunoval

Modlitební úmysl:
Na úmysl Svatého Otce!