Jdi na obsah Jdi na menu
 


Misijní růženec Světla - AUSTRÁLIE a OCEÁNIE

1. 2. 2008

I. …, který byl pokřtěn v Jordáně

Janův křest byl počátkem Ježíšovy veřejné činnosti, ale nejde jen o ni. Křest patří k tajemstvím naší spásy, je událostí, která spásu přináší.

Austrálie a Oceánie a voda bytostně patří k sobě. Austrálie je nejmenším a nejřidčeji osídleným kontinentem, život na tisících ostrovů a ostrůvků Oceánie je spjat s vodami oceánu. Evropané tento kontinent objevili v roce 1606, kdy holandský mořeplavec Willem Jansz přistál na západě Yorského poloostrova. Holanďané pak pokračovali v objevování země dál a nazvali zemi Nové Holandsko. O více než sto padesát let později se k nim připojili Britové, pro něž objevil James Cook východní pobřeží Austrálie a určil ostrovní polohu Nového Zélandu.

Tak byla zahájena britská kolonizace kontinentu. Mnoho Britů toužících zbohatnout, se sem přistěhovalo v období tzv. zlaté horečky v 19. století. Od této doby se kontinent nazývá Austrálií – tj. Jižní zemí.

Vztah Australanů ke křesťanství je dán složením jejího obyvatelstva. 90% z nich je britsko – irského původu, ostatní jsou Evropané a Asiaté a pouze 1% tvoří původní australské obyvatelstvo. Věřící jsou z 80 % křesťané, a to protestanti, katolíci a příslušníci další církví, minority tvoří muslimové, židé, buddhisté, animisté aj  Ke katolické církvi se hlásí asi 27% obyvatel, tj. necelých 8 milionů.

Vzhledem k rozmanitosti tichomořských ostrovů je zde evangelizace obzvláště náročná. Například na ostrově Fidži se evropští misionáři setkali i s lidožroutstvím.

Pane, děkujeme Ti, že můžeme oslavovat Tvou velkou dobrotivost, kterou jsi projevil v dějinách Austrálie a Oceánie, které se neuzavřely milostem, které nám dáváš skrze křest. Ty činíš velké věci, jsi mocný a svaté je Tvoje jméno. 

II. …, který zjevil v Káně svou božskou moc

V Káně galilejské učinil Pán Ježíš svůj první veřejný zázrak. Nebylo to při lidském trápení, ale při radosti – na svatbě. Kdo miluje lidi, ten miluje jejich radost, napsal ruský spisovatel. F. M. Dostojevský. Ježíš miloval radost velmi chudých lidí, kterým docházelo na svatbě víno – symbol radosti. Pán Ježíš tímto zázrakem učinil počátek znamení. Zjevil svoji slávu.

Církev v Austrálii a Oceánii je ostrovní, nejen zeměpisně, ale i sociálně. Je multikulturní. Zahrnuje mikronézskou, polynézskou, malajsijskou, asijskou, evropskou i americkou kulturu. Přestavuje tedy nejen souhrn kultur, ale i jazyků, což někdy stěžuje komunikaci. Zvláště proto zde musí evangelizace být opravdovým přinášením radostné zvěsti. Probíhá zde proces proměny konzervující církve na církev evangelizační, a to vyžaduje mnoho odvahy.

Prosme Pána, aby na přímluvu Panny Marie dodával biskupům Austrálie a Oceánie odvahu a moudrost, při vedení církve.  

III. …, který kázal Boží království  a vyzýval k obrácení

Všichni lidé ze všech národů jsou povoláni vstoupit do Božího království. Evangelizace církve má sloužit tomuto cíli – nabídnout Boží království a přivádět do něj. Evangelizovat znamená také přinášet radostnou zprávu celému lidstvu, lidi vnitřně přetvářet a vytvářet z nich nové lidstvo.

Fidži je zemí Tichého oceánu, ke které patří 300 ostrovů. Lidé se zde živí hlavně vývozem cukru a kopry z kokosové palmy. Symbolem křesťanství na těchto ostrovech je hluboká mořská kánoe. Je odlišná od kánoí používaných na řekách a u korálových útesů kolem ostrova. Je postavena tak, aby mohla plout daleko od břehu. Křesťané na Fidži věří, že Ježíšova láska je příliš nádherná, než aby si ji nechali pro sebe. A tak kánoe je symbolem, který ukazuje, že Ježíšovu lásku je třeba nést také k druhým ostrovům. V 18. století za toto přesvědčení položilo mnoho Fidžanů svůj život.

Pane, dej nám takovou odvahu a radost šířit Tvé království, jakou projevují Fidžané k Tvému evangeliu. 

IV. …, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

Pán Ježíš se zjevuje apoštolům ve své slávě. Také však jim říká, že k tomu, aby vešel do své slávy, musí projít skrze kříž v Jeruzalémě.

V Oceánii se nachází tři ostrovy, kterými prochází poledník, který tvoří hranici mezi starým a novým dnem. Lidé zde vítají slunce každý den jako první na světě. Během dvou dnů zde můžete slavit Vánoce, Velikonoce nebo jakýkoliv jiný den v roce dvakrát. Během jedné vteřiny můžete o rok zestárnout nebo také omládnout. Zkrátka si zde můžete užít všech těchto přechodů, zpomalit nebo zrychlit čas. Vždy ale jen o jeden den.

Postupné budování a institucionalizování církve v Austrálii a Oceánii již také narazilo na své hranice. Dnes si mnozí uvědomují, jak je velmi žádoucí, aby se církev v této oblasti proměnila z církve misijní na misionářskou. A to podobně jako v jiných částech světa vyžaduje mnoho obětí.

Prosme Pána, aby nás všechny posiloval ve věrnosti evangeliu a ve víře, že Ty neustále všechno proměňuješ a vedeš nás ke spáse. 

V. …, který ustanovil eucharistii

Eucharistie je symbolem jednoty. Chléb se peče z mouky, na jejímž počátku jsou jednotlivá zrníčka obilí. Eucharistický chléb je symbolem zpracování, spojení těchto zrníček, který se stává pokrmem – symbolem života.

Největším ostrovem Oceánie je Nový Zéland. Žijí zde potomci kolonizátorů z Velké Británie a Maoriové, kteří sem před více než tisíci roky připluli na kánoích z tichomořských ostrovů. Vystavěli si krásná shromažďovací místa, kde se kmeny stále scházejí. Své děti učí historii pomocí ukazovacích písniček. Také je učí vařit národní jídla – brambory, kapustu i maso vaří v listech zahrabaných v zemi.

Jejich náboženství je různé. Někteří Maoriové se stali křesťany, ale velmi málo čtou Písmo svaté a Boha tak neznají. Maorijští umělci oživili staré zvyky a někde se zdá, že se Maoriové více zajímají o tradiční mýty a bohy více, než o křesťanství. Novozélandská vláda požádala Indonésii o muslimy, kteří by zde rozšířili islám a zajistili peníze pro studium tohoto náboženství. Stavějí se mešity a islámská centra. Pane dej, aby přijímání Tvého Těla a Krve vedlo křesťany k větší jednotě s Tebou a mezi sebou navzájem, abychom všichni dokázali svědčit o Tvé lásce a cestě ke spáse, neboť Ty jsi jedinou cestou k pravému Bohu.  

Zde byly  použité texty:
Internetové stránky Řk farnosti Čáslav;
Internetové stránky www.modlitba.cz;
Internetové stránky
www.fatym.com
; P. Jan Peňáz;
Misie do tretieho tisícročia, Josef Tomko, Lúč Bratislava 2000
Můžeš změnit svět, Jill Johnstone, Om Publishing,  České Budějovice 1997;
Biblické meditace k tajemství růžence Světla, P. Vojtěch Brož;