Jdi na obsah Jdi na menu
 


Misijní růženec Světla - AMERIKA

1. 2. 2008

I. …, který byl pokřtěn v Jordáně

Janův křest byl počátkem Ježíšovy veřejné činnosti. Křest, který dnes uděluje církev, viditelně začleňuje člověka mezi Ježíšovy následovníky, mezi dědice nebeského království.

Ameriku objevili Evropané až na sklonku 15. století. Od té doby se všechny na tehdejší dobu vyspělé evropské státy ležící na pobřeží Atlantského oceánu a disponující dobře vybaveným loďstvem snažily o kolonizaci Ameriky. Mezi kolonizátory se našli dobyvatelé – uchvatitelé bohatství, kteří své výpravy doprovázeli masakrem původních obyvatel. S kolonizátory se na kontinent dostávali i křesťanští misionáři. Ti poskytovali duchovní péči jednak kolonizátorům, ale usilovali také o křesťanskou misii mezi domorodými národy.

Američané jsou dnes hluboce náboženští lidé. V Americe nikdy od nikoho neuslyšíte „musím se zbavit náboženského přesvědčení, abych byl svobodný“. Někdy je americká zbožnost trochu povrchní, nicméně přítomnost náboženství je ve společnosti skutečně silná. V Latinské Americe dnes žije přibližně polovina členů všeobecné církve.

Pane, děkujeme Ti, že můžeme oslavovat Tvou velkou dobrotivost, protože činíš velké věci, jsi mocný a svaté je Tvoje jméno.

II. …, který zjevil v Káně svou božskou moc

V Káně galilejské učinil Pán Ježíš svůj první veřejný zázrak. Pomohl tak na přímluvu Panny Marie novomanželům, kterým došlo na svatbě víno.

Rodina má být místem, kde se narodí děti do láskyplného a bezpečného prostředí. Tak, jak se dokáží rodiče postarat o své děti, taková bude budoucnost národa. V celé Jižní Americe žijí miliony dětí na ulicích. Většina z nich je špinavá, živobytí získávají na skládkách odpadků, některé čistí boty, jiné kradou, berou drogy a čichají omamné látky, které je uspávají. Těmto dětem není lehké pomoci. Policie je často bije a dokonce po nich střílí. Spí na nádražích, u dveří obchodů a v papírových krabicích. Mnohé z nich říkají, že život zde je lepší než doma s opilými rodiči nebo se stálým hladem.

Pane, prosíme Tě za jihoamerické rodiny. Dej jim poznat pravé víno, které je symbolem pravé radosti. Pošli mnoho křesťanů mezi tyto děti, aby je vzali do svých domovů a vytvořili pro ně bezpečné zázemí, neboť tak se mohou tyto děti jednou stát dobrými rodiči svých potomků.

III. …, který kázal Boží království a vyzýval k obrácení

Všichni lidé ze všech národů jsou povoláni vstoupit do Božího království. Evangelizace církve má sloužit tomuto cíli – nabídnout Boží království a přivádět do něj. Evangelizovat znamená také přinášet radostnou zprávu celému lidstvu, lidi vnitřně přetvářet a vytvářet z nich nové lidstvo.

Světoznámým mariánským poutním místem Ameriky je mexické Quadalupe, kde se roku 1531 zjevila Panna Maria chudému indiánskému rolníkovi. Dala mu za úkol vystavět svatyni, do které budou putovat lidé, neboť Maria jim chtěla prokazovat svoji celou lásku, soucit, milosrdenství, pomoc a ochranu. Podařilo se jí jako hvězdě evangelizace, jak ji označuje Jan Pavel II., to, co nedokázali všichni misionáři dohromady. Během sedmi let získala v Mexiku srdce více než 9 mil. Aztéků pro katolickou víru. Byla překonána téměř nepřekonatelná propast mezi nimi a Španěly. Tato obrovská a v církevních dějinách jedinečná vlna obrácení se udála v době, kdy katolická církev v Evropě ztratila v reformaci 5 mil. věřících.

Dnes je Quadalupe s 20 mil. poutníky ročně největším mariánským poutním místem světa.

Prosme spolu s nimi Pannu Marii o požehnání pro nové evangelizační úsilí celé církve.

IV. …, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

Pán Ježíš se zjevuje apoštolům ve své slávě. Také však jim říká, že k tomu, aby vešel do své slávy, musí projít skrze kříž v Jeruzalémě.

Lidé všech národů prožívají mnoho křížů, bolestí, které si způsobují sami mezi sebou. V Jižní Americe je to často boj o moc. Například Bolívie, kde je 90% obyvatel katolíků, získala samostatnost a nezávislost na Španělsku v roce 1825. Za 180 let zde došlo k dvěma stům státních převratům. Lidé většinou žijí v náročných horských podmínkách, na planině ve výšce 3500 – 4000 m. Jsou chudí, živí je výnos z jejich políček, kde pěstují hlavně koku – surovinu pro omamný čaj a výrobu drogy kokainu. Děti jen málokdy mohou chodit do školy, protože školní vzdělání je placené, ve vesnicích nepracují žádní lékaři, musejí se spoléhat na své léčitelské zkušenosti.

Může Pán Ježíš jejich životy proměnit? Jedním ze způsobů, jak pomáhá církev lidem Jižní Ameriky jsou překlady Písma svatého do místních jazyků, aby se Boží slovo dostalo do každé rodiny a aby se stalo zdrojem života. V Jižní Americe jsou oblasti, kam se kněz dostane jen několikrát do roka. Probíhá zde pastorace pomocí rádia. Slovo Boží přístupné ve vlastním jazyce pomáhá těmto lidem zbavovat se strachu ze zlých duchů a důvěřovat Ježíši.

Pane, dej, aby všem lidem, kteří v Tebe věří, nikdy nechybělo Tvé slovo, které nás nejen posiluje, ale také proměňuje.

V. …, který ustanovil eucharistii

Chléb je symbolem, který se používá pro život. Ježíš – Mesiáš ho dal všem. Nabídl sebe samého jako chléb života. Dříve však, než to udělal, rozmnožil chléb pro hladový zástup lidí, kteří se seběhli, aby mu naslouchali. Tento zázrak popsali všichni evangelisté.

Rozmnožení chleba pro hladové je skutkem lásky, ale ne posledním cílem. Ježíš nechtěl vyřešit problém hladu, nechtěl být sociálním nebo politickým mesiášem Izraele. Měl na mysli radikálně nový chléb, ale dav nedokázal pochopit jeho pravý význam.

Pro Ježíše bylo velmi důležité rozlámat a rozdělit chléb. Lámání symbolizovalo jeho smrt na kříži. Svou smrtí se stal chlebem života pro všechny.

Amerika je dnes povolána, aby sama přispěla k misijnímu dílu církve mezi národy, které Krista ještě nepoznaly, aby dokázala dávat ze své chudoby. Připravila se na to pěti misijními kongresy, které se staly modelem povzbuzení pro celý svět.

Prosme Pána, aby i nás všechny eucharistie spojovala a povzbuzovala nás k naplňování misijního poslání. 

 

Zde byly použité texty:
Internetové stránky Řk farnosti Čáslav;
Internetové stránky www.modlitba.cz;
Internetové stránky www.fatym.com
; P. Jan Peňáz;
Misie do tretieho tisícročia, Josef Tomko, Lúč Bratislava 2000
Můžeš změnit svět, Jill Johnstone, Om Publishing,  České Budějovice 1997;
Biblické meditace k tajemství růžence Světla, P. Vojtěch Brož;