Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled financi za rok 2009

17. 1. 2010

Finance Řk farnosti Švihov v roce 2009:                                                   Příjmy:

Zůstatek z roku 2008   (farní účet + pokladna)

196.234,38

Sbírky celkem:  (Dolany 50.400,-; Chudenice 24.922,-; Vřeskovice 9.529,-; Měčín 9.570,-; Švihov 98.019,-)

192.440,---

Sbírka na „Adopce na dálku“:

12.000,---

Příjmy za církevní úkony a činnosti

18.000,---

Sponzorský dar na drenáž-odvodnění fary Švihov:

99.145,---

Sponzorské dary fyzických a právnických osob:

55.385,---

Příjmy s pronajmu nemovitého majetku farnosti:

38.400,---

Příspěvek na bydlení a režií fary P. Adam Lodek:

25.700,---

Příspěvek Ministerstva Kultury ČR na opravu kostela v Chudenicích:

200.000,---

Příspěvek Městyse Chudenice na opravu kostela v Chudenicích:

70.000,---

Příspěvek MÚ Švihov na provoz a investice na dětském farním hříšti:

36.600,---

Příspěvek MÚ Švihov na podporu kulturních akcí:

3.223,---

Příspěvek OÚ Dolany na opravu farní budovy v Dolanech:

45.000,---

Úrok z finančních prostředků získaných z prodeje farních nemovitostí:

103.098,46

Splátky dluhů – Agromachine Švihov, Žďár Chudenice, ostatní pohledávky:

56.968,---

Příjmy 2009 celkem, včetně zůstatku z roku 2008:

1.152.193,84

Finance Řk farnosti Švihov v roce 2009:                                      Výdaje:

Platby za elektřinu v kostelech: Švihov 7.160; Chudenice 5.587;

 Dolany 1.920;  Měčín 2.268; Vřeskovice - hradí obecní úřad)

16.935,---

Bohoslužebné výdaje (květiny, svíčky, hostie, vino, vybavení sakristie Katolický týdeník; Diecézní Zpravodaj; další tiskoviny, kancionály k prodeji):

24.730,---

Ubrusy – kostel Chudenice

3.781,---

Oprava kostela v Chudenicích: MK ČR 200.000Kč;

 Městys Chudenice 70.000Kč; Řk farnost Švihov 86.203Kč;

356.203,---

Revize elektronického zabezpečovacího zařízení – alarmu v Chudenicích:

2.975,---

Oprava oken – kostel Vřeskovice:

3.086,---

Pomůcky na vyučování náboženství:

2.451,---

Poplatek za plyn – fara Švihov:

34.746,---

Poplatek za elektřinu – fara Švihov:

15.985,---

Poplatek za telefon:

8.097,---

Poplatek za vodné, stočné – fara Švihov:

2.455,---

Ostatní výdaje spojené s režií fary ve Švihově:

6.825,---

Provoz farní kanceláře a administrativní výdaje:

8.108,---

Údržba zahrady a okolí fary, drobné opravy, nákup nářadí a stavebního materiálu:

14.714,---

Nakup nové sekáčky na trávu:

11.650,---

Přístřešek nad pískovištěm a ostatní výdaje spojené s farním dětským hříštěm:

52.010,---

Vysouvací hliníkový žebřík 10,5m

9.150,---

Fasáda fary ve Švihově

47.532,---

Drenáž-odvodnění fary Švihov:

99.145,---

Zednické práce a bílení chodby – fara Švihov

3.600,---

Dřevěné obložení ve společenské místnosti – fara Švihov:

7.000,---

Rekonstrukce elektroinstalace – kostel Švihov:

39.031,---

Topné panely (2x) pod lavice – kostel Švihov

6.602,---

Prkna na Betlem – Švihov:

3.027,---

Dřevěné obložení zdi – fara Dolany

42.800,---

Dlažba a ostatní výdaje spojené s opravou farní budovy v Dolanech:

24.051,---

Oprava elektroinstalace v Dolanech a poplatek za navýšení výkonu jističe:

16.946,---

Fukary horkého vzduchu 3x – Dolany

5.050,---

Cestovní výdaje:

34.629,---

Odeslané sbírky na: na úřední tisk 1.000; na papežskou návštěvu 1.700; misie 2.200; Charitu 3.400; na papežský fond pomoci 1.500; na potřeby plzeňského biskupství 1.500; na podporu křesťanské TV Noe 1.600; fond pomoci farnostem naší diecéze 25.657;

38.557,---

Výdaje spojené s organizací koncertů:

11.147,---

Úhrada za knihy „Ohrožené kostely“ – výnos z prodeje

6.475,---

Odeslané příspěvky na „Adopce na dálku“:

11.500,---

Ostatní výdaje:

12.232,---

Výdaje v roce 2009 celkem:

983.224,---

Stav farního účtu + pokladny k 31.12.2009:

168.969,84

Peníze z prodeje farních nemovitostí k 31.12.2009:

2.464.628,---