Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 11/06 - 29. října 2006

28. 10. 2006

Symfonický orchestr z Holzkirchen   vystoupí v jezuitském kostele v Klatovech v pondělí 30. října v 19:00 hod. Budou provedeny skladby: Mozart: Ouverture (Symfonie G - dur) K. V. 318; Haydn: Symfonie c. 99 Es - dur; Mendelsohn: Italská symfonie A - dur, Op. 90. Jste srdečně zváni!

„Klub miminek“  – Podzim máme už v plném proudu a naše dětské hříště, které se těší nemalou návštěvností, bude pomalu nepoužitelné. Proto po domluvě s některými rodiči otevíráme na naší faře „Klub miminek“ – prostor pro setkávání maminek s malými dětmi. Pro zatím se nabízí každé úterý a pátek od 9.00 – 11.00 hod. Vchod na faru najdete za kostelem.

Bohoslužby za zemřelé  budou slouženy: 31. října – v 17.00 v kostele ve Vřeskovicích; 1. listopadu – v 15.00 hod. v kapli sv. Anny v Chudenicích; v 17.30 hod. v kostele sv. Jiljí ve Švihově; 2. listopadu – v 16.00 hod. na hřbitově v Dolanech; v 17.15 hod. v kostele v Mečíně;

Zvláštní milost odpuštění hříchů  (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Otče náš, Vyznání víry a modlitba na úmysl Svatého Otce.

Ve dnech 1. – 8. listopadu je možno získat zvláštní milost odpuštění hříchů při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba za zemřelé a modlitba na úmysl Svatého Otce.

Hry o Marii  operu Bohuslava Martinů uvádí (naposledy) Divadlo J. K. Tyla v Plzni 15. a 19. listopadu od 19 hod.

Diskusní kroužek  bude mít své setkání v sobotu 18. listopadu od 19.30 hod. Téma: „Desatero“

Knežské svěcení přijmou v plzeňské katedrále jáhnové Michal Cherevatya a Jakuba Samborski v sobotu 25. listopadu v 10.00 hod. Primice budou 26. listopadu ve 14.00 hod. v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech (P. Michal) a tentýž den v 15.00 hod v kostele Narození P. Marie v Klatovech (P. Jakub).

Setkání farní rady se uskuteční 25. listopadu od 18.00 hod. v budově švihovské fary. Prosím, aby zástupci jednotlivých kostelů připravili své poznámky a připomínky ohledně jednotlivých aktivit farnosti. Farníky prosím o nahlášení svých připomínek členům farní rady. Ve farní radě zasedají: Marie Houbová, Marie Kalounerová, Zbyněk Klečatský, Pavel Kulhánek, Marie Malkusová, Marie Rynešová, Václav Tolar, Karel Voráček.

Setkání Klubu seniorů  srdečně zveme všechny v neděli 26. listopadu od 14.00 hod. ve farní budově. Našimi hosty budou manželé Rita a Petr Masní z Plánice, kteří dlouhou dobu žili ve Švýcarsku. Předvánoční setkání našeho klubu je plánované na neděli 17. prosince. Na společné odpoledne se těší a srdečně zvou: Yvona Bauerová a P. Adam Lodek.

Adventní duchovní obnovu  v naší farnosti povede v sobotu 2. prosince  P. IC Lic. Jiří Majkov SJ – farář v Lokti n. Ohři. Na programu: Mše sv. s promluvou – 14.00 hod.; přednáška ve farní budově – 15.00 hod.; adventní pobožnost spojená s žehnáním věnců – 16.00 hod.; 16.30 výstav Nejsv. Svátosti a příležitost k svátosti smíření u více zpovědníků.

Sbírka na charitu  se bude konat v našich kostelech 3. prosince během bohoslužeb. Naše farnost odeslala na podporu vzdělávání bohoslovců 1.500 Kč (sbírka 1. října) a na podporu misií 1.700 Kč (sbírka 22. října). Za všechny modlitby i finanční příspěvky srdečné „Pán Bůh zaplať“.

Setkání se sv. Mikulášem  pro nejmladší – v odpovědi na poptávku rodičů plánujeme na 6. prosince setkaní se sv. Mikulášem, které by se uskutečnilo od 17.00 – 17.30 v kostele sv. Václava ve Švihově. Pro děti budou připravené balíčky v hodnotě přibližně 40 – 50 Kč. Prosíme rodiče, kteří se této akce se svými dětmi zúčastní, aby podle svých možností na tento cil přispěli. Všechny aktivity farnosti jsou hrazeny s dobrovolných příspěvků lidí.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně bude sloužena 7. prosince od 16.30 hod. Po bohoslužbě jsou všichni zváni na společné posezení ve farní budově.

Slavnost neposkvrněného početí Panny Marie  budeme slavit 8 prosince. Jste srdečně zváni do švihovského kostela v 18.00 hod. na mariánskou pobožnost a následovně na mši sv. Příležitost k svátosti smíření od 17.00 hod. v sakristii.

Setkání mládeže klatovského vikariátu  vedené P. Janem Rajlichem OP se bude konat ve dnech 8. – 10. prosince na švihovské faře. Téma: Neposkvrněné početí Panny Marie. Podrobnější info u P. Adama nebo u P. Jana 604919554 nebo jan@op.cz. Pokud by někdo hledal jiný program máme ještě v nabídce:

Adventní pouť mládeže do Regensburgu 8.-10. prosince - Již tradičně vás zveme na pouť s otcem biskupem do řezenské diecéze - tentokrát v době konání adventních trhů. Předvánoční atmosféra, společenství, modlitba, přítomnost otce biskupa v tom nádherném městě, možná i nějaké koupání v bazénu - na to všechno se můžete těšit během společného putování. Přihlášky buď u P. Adama nebo bezprostředně na DCM u P. Krzysztofa 377381757; dcmplzen@volny.cz;

Možnost koupení náboženské literatury  máme po celý rok ve farní budově v Klatovech.

„Katolický týdeník“ – zásilku na domácí adresu můžete objednat na tel: 224 250 395. Pro děti doporučuji časopis „DUHA“ – tel. číslo pro objednávku: 386 359 481.

12. listopadu, druhou neděli v měsíci jste zváni po ranní mši sv. na posezení ve farních prostorách, během kterého budeme obohaceni duchovním slovem pozvaného hosta. Setkání pro mládež se bude konat zvlášť, pravděpodobně také s pozvanými hosty.

Stavební opravy : Na kostele v Chudenicích pokračují výměnou krytiny na věži kostela a opravou jižní strany fasády věže. V letošním roce jsme na tento cíl získali 300.000 Kč ze státních dotací, 80.000 Kč přispěje obec Chudenice a 50.000 pochází z finančních zdrojů naší farnosti. Pokračuje také rekonstrukce stáji v Dolanech. Letos byla vybetonována podlaha, včetně provedení tepelné izolace a zřízení odvětrávacích kanálů. Celá rekonstrukce si vyžádala investici ve výši cca 40.000 Kč, které pocházely z farních finančních zdrojů. Všem, kteří na tyto cíle přispívají srdečné „Bůh zaplať“.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář