Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 9/07 - 17. června 2007

16. 6. 2007

Diskuse nad Biblí  – srdečně zveme na dnešní odpolední (od 17.00) diskusi na faře ve Švihově na téma: Jestli jsem slyšel Boži hlas?

Závěr školního roku dětí navštěvující náboženskou výchovu ve Švihově, Chudenicích a Dolanech oslaví v pondělí 18. června společným výletem do Loučimi, kde kromě setkáni s místním duchovním čeká dětí mnoho překvapení.

Všechny bohoslužby  v naší farní oblasti ve dnech 22. – 30. června – kromě poutní ve Vřeskovicích a nedělních 24. června – se ruší.

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích bude sloužena v sobotu 23. června od 17.00 hod.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech  budeme prožívat 1. července. Začátek v 10.00 hod. slavnostní mší svatou, kterou bude sloužit P. Antonín Bachan – klatovský vikář. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění pro všechny poutníky v nově opravené budově – bývalé farní stáji. Po dokončení všech úprav a oprav, bude sloužit jako společenská místnost pro farníky. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Poutní bohoslužba ke cti sv. Prokopa bude sloužena v Nezdicích v neděli 1. července ve 14.00 hod.

Letní pouť K Panně Marii v Nicově  bude slavena 1. července. Mše svaté budou slouženy v 7.30, 9,00, a v 10.30.hod. a během celého dopoledne je příležitost ke svátosti smíření.

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje  - 5. července - srdečně zveme na bohoslužbu od 14.00 hod. do chudenického kostela. Po bohoslužbě se sejdeme na šálek kávy na zámecké nádvoří. Úterní mše svatá v Chudenicích se ruší!

Poutní slavnost ke ctí P. Marii Klatovské začne v pátek 6. července v 17.30 společnou modlitbou růžence a mší svatou v kapli Zjevení P. Marie zvané „Chaloupka“. Hlavní program je připraven na sobotu 7. července: adorace Nejsvětější svátosti, dvě přednášky P. Vojtěcha Kodeta z řádu karmelitánů věnovaných Panně Marii, koncert folklorních souborů a večerní koncert skupiny Zebedeus. Vrcholem celého dne je samozřejmě koncelebrovaná poutní mše svatá v 15.00 hodin.. Po mši svaté bude tradiční průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské. Den výročí zázraku připadá na neděli 8. července, kdy v kostele Narození P. Marii bude sloužena poutní mše svatá. Hlavním celebrantem bude P. Augustin Ján Kováčik OPraem z Teplé. Přesný program najdete na kostelní nástěnce.

Naše farnost se poslední dobou stává „poutním“ místem:  10. června se u nás uskutečnilo setkáni kněží působících plzeňské diecézi - přijelo 12 kněží; 14. června duchovního soustředění se účastnilo 22 zaměstnanců Charity; 16. června přijela k nám skupina 14. farníků z Plas spolu s P. Reginaldem Větrovcem, kteří v našem kostele slavili mši sv. a pak pokračovali v oslavách ve farní budově; 19. června čekáme návštěvu dětí z Plzně. Host do domu – Bůh do domu!    Bohu díky!!!

Poutní zájezd do Klokot u Tábora  se uskuteční 14. července. Přihlášky v sakristii nebo na faře nejpozději do pátku 6. července. V Klokotech nachází se obraz Panny Marie Klokotské, který pochází z doby před rokem 1420. Obraz na plátně malovaný představuje Pannu Marii v bílém rouchu, s korunkou na hlavě a se sepjatýma rukama, stojí na půlměsíci, po stranách jsou dva andělé, kteří jí vynáší do nebe a kolem je osm hlaviček malých andělíčků v oblacích. Autor ani rok na obrazu nejsou uvedeny. V kronikách je zaznamenáno, že v roce 1622 byl pražským malířem Burgrem a v roce 1866 táborským malířem Seikem čištěn a opravován.

20. července – Loketské kulturní léto 2007  nás zve na operu Antonína. Dvořáka RUSALKA Představení opery, které začíná v 21.00 hod. uslyšíme a uvidíme v podání držitelů prestižní ceny "THÁLIE" Evy Dřízgové, Valentina Prolata a Luďka Veleho. Dirigent - Jan Chalupecký, režie Martin Otava. Vstupenka 400 Kč, autobus 200 Kč. Přihlášky – prosím – co nejrychleji!

28. července – poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a Jáchyma budou slouženy v Roupově od 14.00 hod a ve Svrčovci od 17.30 hodin.

Sbírka na potřeby plzeňské diecéze se v našich kostelech uskutečnila v neděli 27. května během bohoslužeb. Naše farnost odeslala 1.400 Kč.

Prázdniný s duchovním zaměřením: Akademické týdny v Novém Městě nad Metují 27.7.-10.8. Tradice začíná rokem 1932 a obnoveny byly v r. 1991. Jedná se o setkávání lidí všech věkových skupin, svobodných i rodin za účelem obohacení svých znalostí, vzájemného poznání a tělesné i duševní rekreace. Doba pobytu je 14 dnů. Strava 3 x denně, ubytování ve 4-6 lůžkových pokojích, chatkách i vlastních stanech. K dispozici je občerstvení, hlídání dětí, hřiště, koupaliště, možnost vycházek. Každý den je možné se účastnit různých vzdělávacích přednášek na témata z duchovní, kulturní či výchovné oblasti. Konkrétní program a informace o cenách ubytování a stravování najdete na kostelní nástěnce, popř. můžete přímo volat na tel.: 491 472 182 nebo 777 194 750,…760.

Oáza živé církve v Klenčí pod Čerchovem  zve mladé lidi (16-35 let) od 20. 7. – 5. 8. Zaměřena na setkání s Božím slovem, modlitbu, otázky evangelizace, osobní zkušenosti. Přihlášky a informace poskytuje P. RNDr Jan Rajlich OP, tel.: 377 241 660, nebo e-mail: jan@op.cz.

Celostátní setkání mládeže Tábor – Klokoty 13.–19.8.2007. Bližší informace: http://tabor2007.signaly.cz/?stranka=download; nebo na DCM 377 381 757;

Rodiče s dětmi  srdečně zveme na farní výlet do Klenčí pod Čerchovem v terminu 17. – 19. srpna. Přihlášky - prosím - co nejrychleji u P. Adama.

Adopce na dálku – náš farní adoptivní kroužek se rozrůstá. K švihovské skupině 20 farníků připojili se další čtyři z Chudenic. V nejbližších týdnech naše farnost adoptuje už druhé dítě. Všichni, kteří by se chtěli připojit k našemu projektu prosím o kontakt.

Stavební práce: V letních měsících budeme pokračovat v opravách kostela v Chudenicích. Naše farnost ze svých prostředků bude investovat do letošní opravy 100.000Kč, Městys Chudenice přislíbil 50.000Kč, Plzeňský Kraj věnoval nám na tento cil 150.000Kč a Ministerstvo kultury také 150.000Kč. Pokročili jsme v opravě farní budovy v Dolanech: letos obec Dolany věnovala nám na tento cil 20.000Kč a farnost z vlastních prostředků investovala cca 30.000Kč. Zahájili jsme také práce spojeny z odvodněním terénu kolem kostela ve Švihově. Předpokládané náklady se pohybuji kolem 80.000Kč. Zatím farnost z vlastních prostředků má připravených 45.000Kč. Pomoc přislíbilo město Švihov. Ze srdce děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporuji naše aktivity. Prosím o podporu modlitebnou a ti, kteří mají té možnosti prosím, aby nadále nás podporovali svými finančními prostředky. Každý týden za všechny farníky a dobrodince naší farnosti je sloužená mše svatá. Náš farní účet: 173463345/0300.