Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/08 - 4. května 2008

14. 5. 2008

Na májové pobožnosti  srdečně zveme každou středu před a každou sobotu po ranní mši svaté. V rámci těchto pobožností bude sloužená bohoslužba v hradní kapli v sobotu 31. května v 18.00 na svátek Navštívení P. Marie.

Bohoslužby se nebudou konat  v naší farní oblasti ve dnech 7.- 9. května.

Sbírka na Charitu  se bude konat v kostelech naší diecéze 11. května a sbírka na potřeby diecéze 1. června. Ze sbírky na media (TV NOE), která se konala v našich kostelech v neděli 4.dubna naše farnost odeslala 1.500 Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. Křesťanskou televizi NOE a křesťanskou rozhlasovou stanici PROGLAS můžete sledovat prostřednictvím internetu www.tvnoe.cz  a  www.proglas.cz; nebo ze satelitu.

VI. setkání dětí  - Biblická olympiáda – se bude konat o víkendu 10. - 11. května v klášteře Školských sester de Notre Dame v Horažďovicích. Další plánovaná víkendová setkání: 7.-8. června – zakončení školního roku; 28. června - 5. července PRÁZDNINOVÝ DĚTSKÝ TÁBOR –v Kardašově Řečici – v areálu kláštera Školských sester de Notre Dame. Podrobné informace u sestry Bernadetty.

Pohádkový les – srdečně zveme v neděli 11. května na: IX. ročník pochodu z Habartic do Zdebořic – Zahajujeme mší svatou ve 13.00 hod. v habartickém kostele!

Poutní bohoslužby ke sv. Janu Nepomuckého 17. května:   v 10.00 hod. v Nedanicích;  ve 14.00 hod. ve Lhovicích; v 16.00 hod. v Ježovech; Tento den není bohoslužba v 8.00 hod. ve Švihově a v neděli 18. května se ruší bohoslužba ve Vřeskovicích!

Klub seniorů  srdečně zve na setkání 25. května (kreativní odpoledne) a 22. června (výlet do Chudenic). Podrobnější informace získáte u pí. Yvony Bauerové tel. 731 433 089;

Bohoslužba v slovenčine  bude slúžená v kostole sv. Václava vo Švihove P. Miroslavom. Martišom v sobotu 7. júna od 18:30. Od 17:30 bude príležitosť ku sviatosti zmierenia. Po sv. omši sú všetci srdečne pozvaní do priestorov švihovskej fary na spoločné posedenie.

Kompendium Katechizmu katolické církve  – V roce 1995 byl v České republice opublikován nový Katechizmus katolické církve. Najdeme v něm nově formulované všechny základní pravdy katolické víry, to znamená všechno to, v co by měl věřit katolík. Vzhledem k tomu, že pro běžného věřícího je dost obtížné číst celý tento katechizmus, psány spíš jazykem pro teology, v posledních letech bylo zpracováno Kompendium Katechizmu. Najdeme v něm velice stručně a snadným jazykem formulované všechny záležitosti tykající se naše víry. Z ohledem na to, že mnozí z nás neabsolvovali pravidelné vyučování náboženství a máme velké mezery pokud jde o náboženské znalosti velice doporučuji touto knížku zakoupit a seznámit se ní! Objednat ji můžete v sakristii po mší sv. Cena je velice přijatelná (100Kč) a myslím si, že hned vedle Bible by měla mít místo v naší knihovničce!

Oslavy 15. výročí založení plzeňské diecéze - Slovo Otce biskupa Františka Radkovského:

Na konci měsíce si budeme o Diecézních dnech víry připomínat patnáct let diecéze, Bohu při té příležitosti děkovat za všechny jeho dary a vyprošovat další. Chci Vás proto vyzvat a povzbudit, abyste se (…) těchto dnů víry zúčastnili. Jak můžete na programu poznat, budou mít část, která se bude konat v pátek 30. 5. večer ve farnostech, část, která se bude konat v sobotu 31. 5. v katedrále v Plzni, případně putování, které bude v neděli 1. 6. do nové farnosti Plzeň – Bory.

Ne všichni se dostanou v sobotu do plzeňské katedrály. Proto Vás prosím, abyste uspořádali ve farnostech v pátek 30. května večer adoraci s děkovnými a prosebnými modlitbami za diecézi (…). Považuji to za důležité, protože se tím ve věřících Vaší farnosti prohloubí vztah k diecézi. Kromě toho Vás (…) zvu na celodenní program v sobotu do Plzně. Zkuste Vaše sobotní povinnosti uspořádat tak, abyste se aspoň části programu mohli zúčastnit. (…) Děkuji Vám, že tímto způsobem přispějete k oslavě patnácti let diecéze.             Váš biskup František Radkovský

Program:       Pátek 30. května:     – adorace za diecézi ve farnostech

Sobota 31. května:

  9.30 zahájení programu v katedrále, uvítání

  9.45 slavnostní Ranní chvály vedené kardinálem Miloslavem Vlkem

10.15 přednáška „O Božím slově“ – kardinál Miloslav Vlk

11.15 hudební skladba

11.30 pásmo svědectví – „Slovo Boží v mém životě“ a přestávka na občerstvení

13.30 „Mesiáš“ – vybrané sbory z oratoria G. F. Händela, Schola od Redemptoristů a orchestr.

15.00 slavnostní mše svatá

17.00 koncert skupiny „Slyšíme ryby“ a posezení na biskupství

Program pro děti:

Sraz v 9.15 před katedrálou. Zakončení (předání rodičům) ve 14.45 opět před katedrálou.

Program je určen pro děti od 1. třídy. Bude probíhat v prostorách dominikánského kláštera. Během programu bude zajištěno občerstvení.

Neděle 1. června:

9.00 pouť do kostela sv. Jana Nepomuckého – nové plzeňské farnosti a slavnostní mše sv. s Otcem biskupem (na závěr mše sv. se uskuteční prezentace nové farnosti a Slovenského katolického centra). Po konci mše sv. občerstvení u kašny vedle kostela.

Výlet na Šumavu – Všem milovníkům přírody a dobrodružství nabízím společný výlet na Šumavu v sobotu 14. června. Odjezd vlakem ze švihovského nádraží v 8.59hod. Podle domluvy a sil účastníků trasa by vedla přes Pancíř, Můstek, Prenet. Na závěr bych si představoval společné sezení u táboráčku nebo … Zájemce prosím o nahlášení účasti předem! Rád uvítám návrhy na obohacení programu!!!

Slavnostní dny během roku: Vzhledem k tomu, že v nejbližší době budeme prožívat několik slavností, které najdeme v našem církevním kalendáři chci připomenout všechny slavnosti, které by měl katolík oslavit společným díkuvzdáním během mše svaté:

Narození Ježíše Krista (25.12.), Svaté Panny Marie, Matky Boží (1.1.) Zmrtvýchvstání Krista. Vzhledem k tomu, že další důležité slavnosti připadají na pracovní dny církev je pouze doporučuje slavit dle našich časových možností. Ve státech, kde jsou ustanovené dny volna jsou to svátky závazné pro katolíka k slavení: Zjevení Páně (6.1.), Nanebevstoupení Páně (letos 1.5.), Těla a Krve Páně (letos 22.5.), Neposkvrněné Početí Panny Marie (8.12.), Nanebevzetí Panny Marie (15.8.), Sv. Josefa (19.3.), Zvěstování Panny Marie (25.3.), Sv. Petra a Pavla (29.6.), Všech svatých (1.11.), a navíc v Čechách: sv. Cyrila a Metoděje a sv. Václava.