Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/07 - 22. dubna 2007

23. 4. 2007

Adopce na dálku  – naše farnost obdržela dva dopisy: jeden od ředitele centra v Indii, který zprostředkovává finance adoptovanému dítěti, druhý dopis píše adoptované námi dítě. Dopisy jsou adresované na mou osobu, ale samozřejmě dík patří každému, kdo patří do naší adoptivní rodiny. V neděli 20. května od 17.00 hodin bude na švihovské faře setkání všech, kdo přispívají na Adopci na dálku, případně těch, kdo by se chtěli k této aktivitě připojit. Bude se jednat kromě jiného o tom, jak využit přebývající finanční prostředky, které máme v naší pokladně.

Překlad dopisu Denise Mascarenhase  – ředitele centra BALA PRAGHATI:

Drahý příteli, „Drobné skutky vlídnosti a lásky učiní z našeho světa Ráj na zemi“.I ty nejmenší skutky milosrdenství učiněné z lásky k Bohu jsou považovány za největší v jeho očích. Obejmutí děcka z této části světa, které jste učinil s vlídností, třebaže v malém měřítku, dosáhne ke každému na světě. Děkuji Bohu za požehnání další pomocné ruky, která setře slzy opuštěnosti a neštěstí.

Jsem ti velice vděčný, že jsi přijal Prashanta, jako své dítě sponzorované na dálku a pomohl mu rozvíjet úspěšně jeho plnohodnotný život. Vzdělání dítěte je náš základní cíl a díky štědrým dobrodincům jako jste Vy, můžeme náš sen realizovat. Pracujeme na celkovém růstu a vývoji dítěte a snažíme se vštípit dětem smysl pro samostatnost a racionální uvažování tak, aby byli schopni přetvářet svět.

Pod BALA PRAGATHI K.S. máme také školu, která nabízí pokračování technického vzdělání „ PRATHIBHODAYA“, kde je mnoho různých technických kurzů pro ty, kteří nejsou schopni dosáhnout na navazující univerzitní studia nebo profesionální kurzy.

Drahý příteli, jsem velmi šťastný, že mohu přiložit dopis od sponzorovaného dítěte. Děkuji Vám ještě jednou za Vaši dobrou vůli a přeji mnoho úspěchů ve Vašem úsilí. Modlím se za Vás a těším se na spolupráci s Vámi.        S pozdravem Fr. Denis Mascarenhas – ředitel

Překlad dopisu Prashanta Noronhy

Milý sponzorský otče Adame…   Píše Vám Prashant, Vaše milující sponzorované dítě, toužící Vám požehnat. Věřím, že vy i členové Vaší rodiny se těšíte dobrému zdraví. Já i moje rodina jsme se s vděčností dozvěděli, že jste se dobrovolně rozhodl podporovat mé vzdělávání.

Všichni jsme Vám velice vděční. Můj otec Francis pracuje jako pomocník v čajovně. Maminka Shalina je ženou v domácnosti. Bratr Sinianv je v 7. třídě. Bratr Sebastian je ve čtvrté. Bratr Prajwal odchází do Balwadi. Sestře Lydii je tři a půl roku. Já jsem ve 2. třídě, název mé školy je Vyšší základní škola.. Trvá mi to 15 minut než dojdu do školy. Bala Pragathi Kendra Services Centrum je 14 km vzdálené od místa mého bydliště.

Vyřizuji Vám pozdrav od všech členů mé rodiny. Vedu si dobře ve svém studiu. Moje zkoušky ve třetím semestru proběhly v březnu. Končím těchto několik řádek s hlubokým výrazem díků, s modlitbou na rtech a přáním všeho dobrého.

Vaše milující dítě Prashant Noronha.

Mši sv. ve slovenštině  bude sloužit ve švihovském kostele v sobotu 28. dubna od 19.00 hod. P. Miroslav Martiš. Po mši svaté zveme do farních prostor na společenské posezení.

Bohoslužby  v naší farní oblastí ve dnech 2.- 5. května a 16. - 18. května se nebudou konat.

Májové pobožnosti  se budou v našich kostelech konat vždy v úterý a středu před mší sv. a v sobotu po mši sv. po celý měsíc květen. Srdečně zveme!

Vysvěcení hasičského praporu  se uskuteční v dolanském kostele 5. května ve 13.00 hod. za účastí P. Josefa Ludolfa Kazdy – biskupského vikáře. Pří příležitosti odpoledních oslav ve sportovním areálu v Dolanech se budeme moci podívat na cvičení hasičských profesionálů, stopování a výcvik policejních psů, parní stříkačku a vojenský vrtulník.

Film o Matce Tereze z Kalkaty  (95 min.) můžeme shlédnout na švihovské faře 29. dubna (místo první neděle v květnu) od 17.00 hod. Farní sál bude zpřístupněný od 16.30 hod. Film bude promítaný na plátně 2,5x2m. Prosím o (dobrovolný) finanční příspěvek na náklady spojené s promítáním.

Poutní zájezd do Neukirchenu  k P. Marii Loučimské se bude konat 8. května. Z důvodu malého počtu zájemců z klatovska autobus z naší a klatovské farnosti se ruší. Zájemci se můžou připojit k poutníkům z Domažlicka nebo se domluvit na individuální dopravě osobními automobily. Po poutní mši sv., která začíná v 10.00 hod. je možno uskutečnit výlet (lanovkou) na rozhlednu Hohen Bogen.

Pohádkový lessrdečně zveme na: VIII.ročník pochodu z Habartic do Zdebořic – vycházíme v neděli 13. května od 13.00 hod. z Habartic od kostela!

Poutní slavnostní bohoslužby ke sv. Jana Nepomuckého 19. května:

– v 10.00 hod. v Nedanicích;  ve 14.00 hod. ve Lhovicích;  v 16.00 hod. v Ježovech; Tento den není bohoslužba v 8.00 hod. ve Švihově.

Připomínám naše nedělní odpolední setkávání:

1. neděle v měsíci – Klub přátel dobrého filmu ve Švihově;

2. neděle v měsíci – Náboženství pro dospělé v Chudenicích;

3. neděle v měsíci – Diskuse nad Biblí - ve Švihově;

4. neděle v měsíci – Klub seniora ve Švihově;

 – Náboženství pro dospělé v Chudenicích;

Barokní Jezuitské Klatovy  - Podrobný program najdete ve vývěsce na kostele.

27. dubna; 15:30 hod; Zahájení konference - Vernisáž výstavy fotografií Martina Milforta;

 Velký sál Městské knihovny v Klatovech

Barokní nešpory - celebruje biskup plzeňský Mons. František Radkovský od 17:00 hod;

Jezuitský kostel - F. X. Brixi Vesperae Solennes de Confessore

28. dubna; Historická konference - Jezuité v klatovských a českých dějinách

 – cyklus přednášek ve velkém sálu Městské knihovny v Klatovech od 8.00 hod;

Kromě jiných budou přednášet jezuitští duchovní z Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova:

13:00 P. Mgr. Petr Havlíček, SJ Pater Vojtěch Chanovský

13:30 P. František Hylmar SJ, P. Miroslav Herold SJ, P. Petr Havlíček SJ Ignaciánská spiritualita

Jezuitské latinské divadlo v jezuitském kostele od 15:30 hod:

Requiem celebruje provinicál České provincie SJ P. František Hylmar od 18.00 hod;

Jezuitský kostel; J. J. Fux Requiem (Kaiserrequiem, K 51-53)

29. dubna; Slavnostní mše svatá v jezuitském kostele v 8:30 a od 10:20 hod.Exkurze po kostele;