Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 3/2014 - květen/červen

28. 4. 2014

 

V roce 2014 si připomeneme 20. výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů.  Biskupové chtějí pozornost zaměřit na rodinu, která je dnes vystavena mnoha tlakům, které ji ohrožují, ale zároveň je místem, kde chce Ježíš přinášet uzdravení a spásu.

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, Otče, který jsi Láska a život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a lásky pro generace, které se neustále obnovují. Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce. Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství, byla silnější než každá slabost a každá krize, kterými někdy naše rodiny procházejí. A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech národů země. Skrze Krista našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. Amen.

Ze sbírky na charitu /20. dubna/ naše farnost odeslala 4525,-Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 8. června se bude konat sbírka na diecézi.

Na májové pobožnosti Vás srdečně zvu do Švihova každou středu a pátek, do Dolan každé úterý, do Měčína ve čtvrtek a do Chudenic v sobotu před mší svatou.

Ve dnech od 9.května do 11.května  bude naše farnost hostit bohoslovce z naší diecéze, sbírka při mši sv. na seminář. 9. května se uskuteční setkání v prostorách fary od 20:00 hod, prosím o pomoc s občerstvením. V neděli proběhnou setkání po každé mši. Děkuji a srdečně zvu. P. Tomasz.

Den klatovského vikariátu bude letos 10. května od 9:30 hod. v Bolešinech. Mše sv. v Chudenicích se ruší.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého letos výjimečně :

10. května v 10:00 hod. v Nedanicích a v 17:00 hod. ve Lhovicích;

11. května v 12:00 hod. v Ježovech. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší.

Ve dnech 12. května až 23. května včetně se v kostelích naší farnosti ruší všechny bohoslužby, jsem na pouti v cizině. V sobotu 17. 5. a 24. 5. (Chudenice) a   v neděli 18. 5. mše svaté jako obvykle, v Dolanech mše sv. v 10:10 hod.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následné setkání ve farních prostorách proběhne 24.05 i 14.06 od 17:00 hod. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření.

Setkání dětí z naší farnosti a okolí proběhne 17. května od 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz a S. Gonzaga.

Slavnost Nanebevstoupení Páně - 29. května Vás srdečně zvu do kostela v Měčíně. Od 17:00 hod. bude májová pobožnost a od 17:30 hod. mše svatá.

Svátek Navštívení Panny Marie  - 30. května mše sv. v 18:00 hod. v hradní kapli!

Mše sv. se tento den ve farním kostele ruší.

31. května - Pouť plzeňské diecéze do Neukirchen beim Heiligen Blut, v 10:00 hod. slavení Eucharistie. Přihlášky v sakristii každého kostela do 25. května, jeli bychom společně autobusem, cena 300 Kč. Konec pouti v 15.00 hod.  V Chudenicích se mše ruší.

Poutní bohoslužba v kapli Nejsvětější Trojice v Chlumské  se bude sloužit 7. června v 15:00 hod. Tento den se ruší mše sv. v Chudenicích. Srdečně zvu.

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 8. června. V 8:30 hod. sv. biřmování ve Švihově a v 10:10 hod. skupinka dětí přistoupí k Prvnímu svatému přijímání v Dolanech.

Setkání dětí z naší farnosti a okolí proběhne o víkendu 20. - 22. června. Letos výjimečně děti stráví víkend v klášteře Školských sester v Kardašově  Řečici. Odjezd z vlakového nádraží ve Švihově 20. 6. v 12:45 hod. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz a S. Gonzaga.

Slavnost Těla a Krve Páně  bude v naší farnosti 22. června: Švihov 8:30 mše sv.

a po mši sv. průvod s Nejsvětější Svátostí k soše sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí; mše sv. v Dolanech v 11:00 hod. a poté průvod; v Chudenicích mše sv. v 15:00 hod. a poté průvod. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší, za pochopení děkuji.

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích se bude sloužit v sobotu 28. června v 10:30 hod. Všechny farníky srdečně zvu.

28. 6. v 14:00 hod zveme na bohoslužbu slova u kaple Cyrila a Metoděje v Balkovech.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech  budeme prožívat
29. června. Začátek bohoslužby v 9:30 hod. Poté bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

 

Modlitba před dovolenou (prázdninami)

Pane, máme před sebou dovolenou (prázdniny). Pomoz nám Ty sám, abychom dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku. Prosíme, dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou! Potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane.

Ať dovedeme být vynalézaví, až budeme hledat ticho, samotu, klid. Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutu lesa, na rozkvetlé louce, v podvečer na břehu rybníka, na vrcholu hor, v opuštěném kostelíku..!

Ať dovedeme být v tichu před Tebou a naslouchat! Ať dokážeme využít doby své dovolené

a prázdnin také k tomu, abychom dokázali zvážit a zhodnotit uplynulý rok - svůj život, svou práci, své jednání, svůj vztah k nejbližším, k rodičům, k manželce, manželovi, dětem, přátelům, sourozencům, … Pane, chraň nás na všech našich cestách, dopřej nám, prosíme, klidné dny a bezpečné návraty domu z našich dlouhých i krátkých cest.

 

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ, BEZPEČNÉ A POŽEHNANÉ PRÁZDNINY.  P. TOMASZ