Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 14/07 - 21. října 2007

11. 11. 2007

Sbírka na misie   proběhne dnes při nedělních bohoslužbách. V  září naše farnost odeslala na pomoc obětem zemětřesení v Peru 2.500,- Kč a na Charitu plzeňské diecéze také 2.500,- Kč.

Besedy se s. Bernadettou o řeholním životě v dnešním světě, se můžete účastnit dnes - po ranní mši svaté - na švihovské faře. Tento den se ruší odpolední Biblický kroužek. Další nedělní setkání se bude konat 2. prosince na první adventní nedělí.

Všechny bohoslužby  ve dnech 23. – 26. října se v naší farní oblasti ruší.

Kytarový recitál prof. Štěpána Raka se uskuteční 27. října v 17.00 hod. v kostele sv. Václava ve Švihově. Prodej vstupenek probíhá v knihovně MÚ Švihov; Starém Czerninském zámku v Chudenicích - pouze o víkendech; a před koncertem v kostele od 16.00 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga na Bolfánku budeme slavit 28. října ve 14.00 v Chudenicích; V případě nepříznivého počasí mše svatá bude v kostele sv. Jana Křtitele!

Klub seniorů ve Švihově  srdečně zve na odpolední setkání 28. října, které bude věnováno výrobě věnců pro dušičkovou výzdobu. Akce se bude konat v budově MěÚ, v kanceláři pečovatelské služby. Vchod bude otevřen vzadu od pošty. Další setkání – beseda o Šumavě s MUDr. Oldřichem Richtrem – se bude konat 25. listopadu ve švihovské faře!

„Klub miminek“ na faře!  Podzim už máme v plném proudu a naše farní dětské hříště, které se těší nemalou návštěvností, bude pomalu nepoužitelné. Letos jsme registrovali skoro 30 dětí, pravidelně navštěvujících naše hříště. Po domluvě s některými rodiči, chceme jako loni nabídnout prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi ve farní budově - ve farním sálu. Děti si mohou hrát na podlaze, která je vytápěna. K dispozici máme poměrně velké množství hraček a malou skluzavku. V případě většího zájmu můžeme přikoupit další vybavení, nebo zorganizovat společný program. Na základě domluvy s rodiči je farnost ochotna zprostředkovat besedy, přednášky, nebo individuální setkání s pracovníky odborného rodinného centra z Plzně. Prozatím se nabízí každé pondělí a čtvrtek od 9.00 – 11.00 hod. První setkáni (organizační) se bude konat 1. listopadu. Vchod na faru najdete za kostelem.

Pobožnosti za zemřelé: 1. listopadu – ve 14.00 hod. na hřbitově v Chudenicích; v 16.00 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově v Měčíně, po ní bohoslužba v kostele;

2. listopadu – v 16.00 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově v Dolanech; v 18.00 hod. bohoslužba za zemřelé v kostele ve Vřeskovicích;

4. listopadu – v 11.30 hod. bohoslužba za zemřelé v kostele sv. Jiljí ve Švihově; nedělní bohoslužba ve Vřeskovicích se tento den ruší!

Klub přátel dobrého filmu zve na film o sv. Františku „Bratr slunce, sestra luna“, který se bude promítat na faře ve Švihově v sobotu 3. listopadu od 15.hod. Děj: František, syn bohatého obchodníka, je mladík, který rád tráví čas ve společnosti svých přátel. Když se města Perugia a Assisi střetnou ve válce, vydá se do boje i on. Připadá mu to jako nová a vzrušující zábava. Po zranění, které utrží v boji, však zůstává na lůžku, a když se opět uzdraví, už to není ten František, kterého znali jeho příbuzní a kamarádi. Vydává se hledat Boží blízkost jako nejchudší z chudých. Film má české titulky. Režisér: Franco Zeffirelli, v hlavní roli sv. Františka: Grahem Faulkner. Toto italsko-britské zpracování má velmi blízko k muzikálu. Písně k filmu složil folkový zpěvák Donovan.

Všechny bohoslužby    kromě  nedělních   se  v naší  farní  oblasti  se  ve  dnech  6. – 17. listopadu ruší.

Víkend pro mládež na faře ve Švihově - pod vedením P. Jana Rajlicha OP, se uskuteční 9.–11. listopadu. Přihlášky na faře ve Švihově, nebo bezprostředně u P. Jana, tel.: 377 241 660, e-mail: jan@op.cz;

O řeholním povolání  - duchovní program pro dívky a ženy, které hledají svou životní cestu, víkend 16. - 18. listopadu. Bližší  seznámení se s prostředím kláštera a náplní běžného života řeholnic, besedy na téma duchovní povolání, modlitba, něco z historie řádů a řeholí. Program začíná mší sv. v 17.00 hod. S sebou si vzít spacák, psací potřeby. Přihlášky na tel. 376 511 224, nebo 774 822 161, e-mail: gratia@seznam.cz.

Slavnostní koncert k poctě sv. Mikuláše v kostele sv. Mikuláše v Měčíně, v pátek 23. 11. v 19.00 hod. Legendu o sv. Mikuláši přednese její autor Vladimír Matějíček – herec Divadla za branou Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla. Varhanní skladby barokních mistrů bude hrát Vladimír Roubal – regenschori Strahovského kláštera v Praze.

Diskuse o náboženství – setkání pro všechny, kdo hledají odpovědí na náboženské otázky se uskuteční v sobotu 24. listopadu od 19.hod v Chudenicích na zámku.

Vyučování náboženství  začalo od října, ve Švihově každé pondělí od 14.00 - 15.00 hod., v Dolanech každou středu od 13.45 - 14.45 hod. Nebylo jednoduché najít společný den a hodinu, která by vyhovovala všem, a tak některé z přihlášených dětí se společné výuky neúčastní. Pokud však rodiče o náboženskou výchovu svého dítěte mají zájem, ať kontaktují s. Bernadettu. Je možné se dohodnout na individuálním setkávání. Ve Švihově se náboženského kroužku účastní celkem osm, v Dolanech devět dětí. Pravidelná setkávání pro zájemce z řad mládeže, se konají každou středu na faře ve Švihově od 17.00 hod.

Ohlédnutí za setkáním dětí z náboženského kroužku pro 1.-5. třídu. V klášteře Školských sester de Notre Dame v Horažďovicích se sešlo 19 dětí, aby během soboty a neděle hledalo cestu k pokladu skrze plnění připravených úkolů a soutěží. Z naší farnosti přijely dva odvážlivci, kteří poklad úspěšně našli. Krátký komentář s fotografiemi si můžete prohlédnout na internetových stránkách farnosti. Zvláštní díky chce s. Bernadetta vyslovit rodičům, kteří ochotně nabídli svůj čas i auto, a děti na setkání přivezli.

Studentské mše svaté a další akce pro vysokoškoláky v Plzni  – bohoslužby jsou každou středu od 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie („u františkánů“). Po bohoslužbě probíhá program studentského klubu HORA (biblické hodiny, přednášky, promítání filmů…). Bližší informace na www.vysokoskolaci.signaly.cz.

Víkendové setkání v Arcibiskupském semináři  23.– 25.listopadu. Setkání je určeno všem, kteří hledají svou životní cestu a chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem. Mladým mužům (15 let a více) nabízíme prostor pro modlitbu, ztišení, možnost hovořit o tom co prožívají a setkání se zajímavými lidmi. Bližší informace na www.arcs.cuni.cz nebo na tel.: 220 181 404.

Exercicie na Svaté HořeMons. Josef Žák srdečně zve všechny zájemce – muže i ženy – na exercicie pořádané v exercičním domě na Svaté Hoře ve dnech 7. – 11. února 2008. Přihlášky  jsou na faře, kapacita míst je omezená, a tak se prosím hlaste co nejdříve.