Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 2/2011 - 23.ledna 2011

22. 1. 2011

 Vikariátní den klatovského vikariátu se bude konat letos v Nýrsku v sobotu 12. března. Program je jako vždy připravený po skupinách zvlášť pro dospělé, zvlášť pro mládež, zvlášť pro děti. Bude také zajištěna příležitost k svátosti smíření. Pro zájemce, kteří nemají vlastní dopravu, dovoz a odvoz bude zajištěný. Prosím o nahlášení zájmu o dopravu nejdéle do 15.února.

 Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci „Tříkrálové sbírky“ v naší farní oblasti.
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
 Nám třem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně sedlali. Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?
A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju. A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem.
 
 
Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří k nám byli laskaví, otevření, podpořili nás a přispěli, často nejen penězi, ale i dobrotami, které koledníčkům vždy udělaly velikou radost. Často okolo sebe slyšíme narážky na chování nové „generace“, na jejich nezájem o dění okolo. Ale právě my jim sami svým chováním dáváme příklad. Myslím, že právě oni v sobotu 8. ledna nám všem ukázali, jaké to je otevřít se pro druhé.
Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím ani nevlídným přijetím.
Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. Za zdárný průběh akce patří velký dík všem organizátorům z místních Charit a jejich spolupracovníkům, dále také všem koledníkům, dospělým, skautům a žákům základních
i středních škol. Mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky přispěli.
Ať věříme v Krista, vyznáváme ho, věříme v život věčný a díváme se očima Krista na lidi kolem sebe, protože Bůh nás bude jednou soudit - ne za to, co jsme udělali pro sebe, ale co jsme udělali z lásky k druhým.
„Pán Bůh zaplať, děkujeme jménem Charity!“Přejeme Vám ze srdce pěkné dny.
 
Tříkrálová sbírka 2011 farnost Švihov
Chudenice                                                                                      8.594,- Kč
Slatina, Lučice, Bezpraporovice                                                        2.971,-
Červené Poříčí                                                                                     6.039,-
Mezihoří                                                                                             1.945,-
Dolany                                                                                      10.422,-
Malechov, Výrov                                                             4.983,-
Svrčovec, Řakom, Balkovy                                                           8.658,-
Švihov                                                                                            19.101,-
Lhovice                                                                                                3.980,-
Kokšín                                                                                            1.929,-
Třebýcinka                                                                                      2.571,-
Jíno, Stropčice                                                                                     3.527,-
Vřeskovice                                                                                    4.480,-
Měčín, Petrovice, Bíluky, Radkovice, Nedanice, Nedaničky                  20.209,-
Celkem                                 99.409
 
Moje poděkování a Dík  patří celé farnosti za společné budování života farnosti, která – jak je to posláním církve – se snaží sloužit široké veřejnosti. Jako Váš nový farář jsem chtěl při této příležitosti poděkovat za to, jak jste mě přijali. Člověka, který ještě úplně nechápe Vaší mentalitu a jazyk, kterým mluví, není ten „hezký český“. Člověka, který Vám chce ukázat, že základem života je Bůh, nikoliv druhý člověk, který Vás může zklamat, zranit. Bůh je Láska, umírá za mne i za každého. Omlouvám se, že možná mi vše nejde, omlouvám se za chyby i za všechno, co jsem udělal špatného vůči každému z Vás.
Chtěl jsem poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem aktivně zapojují do života farnosti. Mnozí z Vás se ve svém soukromém čase za farnost modlí. Děkuji, je to pro farnost poklad.
Mnozí z Vás přinášejí oběť, když za každého počasí, často několik kilometrů, jdou pěšky nebo jedou na kole, aby se zúčastnili bohoslužby. Děkuji za toto svědectví víry! Děkuji za pomoc, kterou poskytujete při organizování různých aktivit v naší farnosti, za péči o kostely, úklid a výzdobu, kostelničení nebo hru na varhanách. Vím, že na mnohé z Vás se můžu kdykoli obrátit, a to mi dává sílu potřebnou k mé službě. Děkuji mnohokrát.
Děkuji, že se snažíme být jak jedna velká rodina. Rodina, kde jsou někdy problémy, ale kde je solidarita, láska, pokoj, radost, pochopení. Jednota se buduje už tady v tomto malém světě, ve kterém žijeme a pracujeme.
Děkuji za všechny finanční příspěvky, kterými podporujete chod farnosti. Celý provoz farnosti je financovaný pouze z Vašich darů. Děkuji jménem všech, kteří naše služby využívají i jménem dalších generací, které vyrůstají formováni svědectvím našeho života.
                                                         Ať Pán Vám žehná
S modlitbou P. Tomasz                 

 

Finance Řk farnosti Švihov v roce 2010:                                                   Příjmy:
Zůstatek z roku 2009   (farní účet + pokladna)
168.969,84
Sbírky celkem: (Dolany 46.110,-; Chudenice 44.734,-; Vřeskovice 13.477,-; Měčín 6.204,-; Švihov 57.635,-)
168.160,---
Sbírka „Adopce na dálku“:
12.000,---
Příjmy za církevní úkony a činnosti:
17.740,---
Sponzorské dary fyzických a právnických osob:
224.221,---
Příjmy z pronájmu nemovitého majetku farnosti:
38.400,---
Příspěvek na bydlení a režii fary P. Tomasz Kowalik:
34.000,---
Příspěvek Ministerstva Kultury ČR na opravu kostela v Chudenicích:
100.000,---
Příspěvek Městyse Chudenice na opravu kostela v Chudenicích:
55.000,---
Příspěvek MÚ Švihov na opravy fary:
30.000,---
Příspěvek MÚ Měčín na opravu kostela v Měčíně:
2.000
Příspěvek farníku s Dolan a okolí na opravu farní budovy v Dolanech:
16.000,---
Příspěvek obce Vřeskovice na opravu kostela:
10.000
Úrok z vedení běžného účtu:
27.252,73
Splátky dluhů – Agromachine Švihov, nájem, ostatní pohledávky:
58.400,---
Příjmy 2010 celkem, včetně zůstatku z roku 2009:
958.143, 57
 
Finance Řk farnosti Švihov v roce 2010:                                         Výdaje:
Platby za elektřinu v kostelech: Švihov 6.529; Chudenice 5.040;
 Dolany 3.040; Měčín 2449; Vřeskovice - hradí obecní úřad)
17.058,---
Bohoslužebné výdaje (květiny, svíčky, hostie, víno, vybavení sakristie Katolický týdeník 2.860; Diecézní Zpravodaj 1.474; další tiskoviny):
 50.369,92,-
Oprava kostela v Chudenicích: MK ČR 100.000Kč;
 Městys Chudenice 55.000Kč; Řk farnost Švihov 5698Kč;
160.698,---
Oprava elektronického zabezpečovacího zařízení – alarmu v Chudenicích:
     2.220,---
Revize elektronického zabezpečovacího zařízení-alarmu Chudenice i Švihov
8.400
Montáž hranatého žlabu z měděného plechu na věži kostela ve Švihově
32.400
Poklopy na komíny - fara Švihov:
13.871
Oprava oken - fara Švihov:
15.120,---
Dokumentace k osazení kříže a archeologicky výzkum – Švihov:
3.600
Oprava věžních hodin, kostel Švihov:
4.212
Žulová předlažba při kostele ve Švihově:
8.500
Oprava věžních hodin /hodinových ručiček a zlaceni ciferníku/ Chudenice
16.000
Čištění okapů, kostel Měčín:
7.560
Měření pozemků Měčín:
5.000
Farnost koupila od p. Adama věcí ve farní budově /lustry, jiné věci/:
16.000
Vyučování náboženství:
2.000,---
Poplatek za plyn – fara Švihov:
38.880,---
Poplatek za elektřinu – fara Švihov:
15.930,---
Poplatek za telefon:
4.987,---
Poplatek za vodné, stočné – fara Švihov:
1.498,---
Ostatní výdaje spojené s režií fary ve Švihově:
2.359,---
Provoz farní kanceláře a administrativní výdaje:
14.620,---
Údržba zahrady a okolí fary, drobné opravy, nákup nářadí a stav.materiálu:
4.400,---
Fasáda fary ve Švihově:
29.000,---
Cestovní výdaje:
     29.158
Den klatovského vikariátu:
12.815,93
Nakup dlouhodobého majetku:
15.579
Charitativní výdaje:
26.500
Odeslané sbírky:na bohoslovce 2.205 misie 2.524; Charitu 5.155; na papežský fond pomoci 2.000; na potřeby plzeňského biskupství 3.950; na Den Bible 1450; na křesťanská média 1.700; fond pomoci farnostem naší diecéze 14.241;
33.225,---
Odeslané příspěvky na „Adopce na dálku“:
11.500,---
Ostatní opravy a výdaje:
39.838,66
Výdaje v roce 2010 celkem:
649.299,51,
Stav farního účtu + pokladny k 31.12.2010:
308.844,06
Úrok z  peníz na účtu plzeňského biskupství k 31.12.2010:
82.585
 
 
 
 *****************************************************************************************************
 
 
Přání z Jeruzaléma
* Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se více zdravý než nemocný, dostalo se ti více požehnání než miliónu těch, kteří nepřežijí tento týden.
* Jestliže jsi dosud nezažil hrůzy války, osamělost ve vězení, agónii, mučení nebo svíravou bolest hladu, jsi na tom lépe než 500 miliónů lidí ve světě.
* Jestliže se můžeš zúčastnit shromáždění věřících beze strachu z pronásledování, mučení a smrti, dostává se ti víc požehnání než třem miliardám lidí ve světě.
* Jestliže máš peníze v bance nebo jen v peněžence a můžeš dát pár drobných někde na misku, patříš mezi 8% nejbohatších na světě.
* Jestliže držíš hlavu zpříma, máš úsměv na tváři a pociťuješ věčnost, je to požehnání. Hodně lidí by to mohlo tak prožívat, ale většinou to neumí.
* Jestliže můžeš někoho vzít za ruku, obejmout ho, nebo se alespoň dotknout jeho ramene, dostává se ti požehnání, protože tak nabízíš uzdravující dotek.
* Jestliže můžeš přečíst toto poselství, dostal jsi dvoje požehnání: Někdo na tebe myslí a ty ses to dozvěděl, dvě miliardy lidí totiž neumí číst.
* Přeji ti šťastný den. Spočítej všechna svá požehnání a předej toto poselství dál, abys připomněl všem, z čeho všeho je možno se radovat.
 
( Blahopřání z emmanuelovské misie v Jeruzalémě )