Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 1/09 - 25. ledna 2009

24. 1. 2009

Víkendové setkání dětí  Svatý Pavel na prknech“ probíhá od 24. - 25.ledna v klášteře školských sester v Horažďovicích. Další setkáni je plánováno na 21.února.

Klub seniorů zve dnes ve 14.00 na faru na kreativní odpoledne; 22. února: beseda na téma „Strava seniorů“ s pí. Šmidkovou (s ochutnávkou).

Ve dnech 28.ledna – 14.února v kostelech naší farnosti se ruší všechny bohoslužby, kromě nedělních ve Švihově, Dolanech a Chudenicích!

Víkend pro mládež na faře ve Švihově „OAZA“ - pod vedením P. Jana Rajlicha OP, se uskuteční 13.–15.února. Přihlášky na tel.: 377 241 660, e-mail: jan@op.cz; další setkáni 13.-15.března.

Klub přátel dobrého filmu zve v neděli 15. února ve 14.30 do farní budovy na film „Don Bosco“ - o zakladateli kongregace salesiánů, kněží věnujících se práci s mládeží. Délka filmu 180min.

Jednotné telefonní číslo 777 167 004 pro duchovní službu nemocným v Plzni je zavedeno od 1.ledna. Služba bude poskytována nepřetržitě. V případě pobytu v plzeňských nemocnících neváhejte využit možnost přijímáni svátosti i v nemocničních podmínkách.

Děkujeme za Vaši podporu  projektu Adopce na dálku®. Díky Vašemu finančnímu daru může Noronha Prashanth chodit do školy a zároveň může být podpořena i rodina dítěte a místní komunita. Za Vaši štědrost a ochotu pomáhat děkujeme jménem Arcidiecézní charity Praha i jménem dítěte. V lednu naše farnost odeslala pro Noronha Prashantha částku 4900 Kč.

V rámci roku sv.Václava pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze výstavu „Svatý Václav – ochránce České země“, a to ve dnech 19. prosince – 8. března v Klášteře sv. Anežky České v Praze. V rámci výstavy budou prezentovány některé zcela unikátní sbírkové předměty, které byly naposledy představeny veřejnosti v r. 1946.

Josef kardinál Beran: 120 výročí narození a 40 výročí úmrtí.  Narodil se 29. prosince 1888 v Plzni v rodině učitele. Vystudoval plzeňské gymnázium, poté odjel studovat teologii na papežskou univerzitu v Římě. Po vysvěcení na kněze (1911) pokračoval ve studiu teologie (doktorát 1912). V letech 1912–1917 působil jako kaplan (Chýše, Prosenice, Praha), dále působí nejprve jako učitel a posléze ředitel na ženském učitelském ústavu sv. Anny. Od roku 1928 vyučuje jako docent pastorální teologii na Teologické fakultě UK a v roce 1932 se stává profesorem teologie. V této době je též rektorem pražského arcibiskupského kněžského semináře.
V roce 1942 je po atentátu na Heydricha zatčen a vězněn v koncentračních táborech Terezín a Dachau. 4. listopadu 1946 jej papež Pius XII. jmenoval arcibiskupem pražským.
Po komunistickém převratu odmítl podřídit církev komunistické moci, vystoupil proti komunisty zřízené podvratné „Katolické akci“. V letech 19491963 byl protiprávně internován StB na různých místech Československa, nejprve v arcibiskupském paláci v Praze (1949–1951) a posléze jinde (Roželov, Růžodol, Paběnice, Mukařov, Radvanov).
V roce 1963 byl propuštěn z internace, bylo mu však zakázáno zdržovat se v Praze a vykonávat arcibiskupský úřad. 25. února 1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma na slavnostní předání kardinálského klobouku s úmyslem, že už mu nedovolí vrátit se do země.
V Římě se kardinál Beran zapojil do práce 2. vatikánského koncilu. 20. září 1965 na něm vystoupil s projevem O svobodě svědomí, v němž se mimo jiné vyslovil pro rehabilitaci Jana Husa. Založil také v Římě České náboženské středisko Velehrad. Jeho sekretářem po celou dobu působení v Římě byl pozdější pomocný biskup pražský Jaroslav Škarvada.
Když zemřel, komunistická vláda nepovolila převoz těla do vlasti, načež papež Pavel VI. rozhodl, že kardinál Beran bude pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě. Stal se tak prvním a dodnes jediným Čechem, kterému se té pocty dostalo. Jeho hrob se nachází poblíž hrobu svatého Petra, mezi hroby Pia XI. a Pia XII. Pavel VI. také oproti zvyklostem osobně vedl pohřební obřady. 2. dubna 1998 byl zahájen proces blahořečení Josefa Berana.

Svrčovec,  Balkovy,  Řakom

6.919,---

Malechov, Výrov

4.570,---

Kokšín

2.578,---

Dolany

9.159,---

Č. Poříčí

6.430,---

Slatina, Lučice

2.154,---

Chudenice

9.836,---

Mezihoří

1.537,---

Borovy

4.884,---

Švihov

17.443,---

Měčín

15.794,---

Lhovice

3.490,---

Biřkov

3.024,---

Třebýcinka

3.095,---

Jíno, Stropčice

2.787,---

Křenice

1.381,---

Celkem            95.081,---

Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu „Tříkrálové sbírky“ v naší farní oblasti. Poděkování patří všem koledníkům, kteří se obětavě zúčastňují této charitní akce a také všem, kteří otevírají dveře a srdečně je přijímají, přispívajíc do jejich pokladniček. Děkuji jménem nejmladších za všechny ty úsměvy a sladké pochoutky, kterými jste malé koledníky obdarovali. Vybrané prostředky podpoří aktivity České katolické Charity v oblasti Klatovska: Domov pokojného stáří Naší Paní, domov pro matky s dětmi v tísni a sociální poradnu v Klatovech, pečovatelskou službu na Plánicku, Švihovsku, Chudenicku, Měčínsku, Janovicku, osobní asistenci těžce zdravotně postižených, a volnočasový klub pro mládež „Chapadlo“; Na tyto cíle je určených 65% vybraných prostředků. Dalších 30% je určených na podporu projektů sociální a humanitární pomoci a dalších aktivit České katolické charity v západočeském kraji. 5% bude použito na organizační náklady spojené s Tříkrálovou sbírkou. Pro ty, kteří by chtěli ještě přispět na klatovskou Charitu uvádíme číslo konta: 9784380267/0100 v.s. 777; můžete také přispět osobně do pokladny OCH Klatovy, Václavská 12.

Vikariátní den klatovského vikariátu se připravuje na sobotu 14. března v Plánici. Rezervujme si prosím tento termín, abychom se mohli zúčastnit této události. Je příležitost k prožiti společenství církve ve větším měřítku, k duchovní obnově svého života a přijetí svátosti smíření.

Katolicky týdeník – všechny zájemce o pravidelně odebíraní KT prosím o kontakt nebo objednání si zásilky novin přímo domu na telefonním čísle: 224 250 395 nebo e-mailem: sekretariat@katyd.cz; Mám velkou radost, že v naší farnosti roste počet odběratelů!

Čtení Bible - Starého zákona:  Pro všechny, kteří mají zájem o větší seznámení se z Bibli nabízím pravidelná 30. min. setkání vždy v sobotu po ranní mší svaté ve Švihově na faře. Na začátek nabízím dvě knihy ze Starého zákona: Knihu Rút a Knihu Jonáš. Čtení bude probíhat individuálně doma a na sobotních setkáních můžeme získat komentář k přečtenému textu a odpovědí na případné otázky. Knihy najdeme podle seznamu nacházejícího se vždy na začátku nebo na konci Bible.