Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 10/08 - 24. srpna 2008

26. 8. 2008

Poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Křtitele v Chudenicích bude sloužena 31. srpna v 9.30 hod. Po duchovní části poutě jsme místními farníky zváni na pohoštění. Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Prodej vstupenek na koncert Spirituál kvintetu: od 1. září: MÚ Švihov – Informační centrum; od 8. září: vrátnice plzeňského biskupství – Plzeň, Nám. Republiky 35; kancelář Řk farnosti Klatovy (u Bílé věže): po-čt: 9.00-12.00; po a st: 13.00-17.00; Starý Czerninský zámek v Chudenicích – pouze o víkendech; před koncertem v kostele – od 16 hod. nebo na adrese: farnostsvihov@email.cz. Po zaslání objednávky na tuto adresu a zaplacení příslušné částky (250Kč - místo na sezení nebo 200Kč - místo na stání) na účet farnosti 173463345/0300, budete mít rezervované vstupenky na jméno, které si vyzvednete v kostele před koncertem. Před úhradou se prosím (e-mailem) informujte, zda jsou ještě volné vstupenky.

Celodiecézní setkání věřících - pouť ke hrobu bl. Hroznaty  patrona naší diecéze (klášter Teplá) se koná v sobotu 6. září od 9.30. Jako každým rokem jsou připravené přednášky, zvlášť program pro manžele, mládež a děti, křížová cesta, koncert. V závěru samozřejmě bude sloužena bohoslužba. Během poutě Otec Biskup posvětí a předa zástupcům naší farnosti sošku bl. Hroznaty, která bude natrvalo umístěna ve švihovském kostele. Zájemce o společné putování prosím o přihlášení se u mne co nejdříve!

Pravidelné bohoslužby ve slovenštině budou slouženy každou první sobotu v měsíci od 18.30. Před mší svatou bude příležitost k svátosti smíření a po mši svaté se nabízí setkání na faře s duchovním programem! První bohoslužba – 6. září!

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 7. září – v 10.15 hod.; v Dolanech bude tento den bohoslužba sloužena v 8.30 hod.

Bohoslužby se nebudou konat (kromě poutních a nedělních) v naší farní oblasti ve dnech 9.-20. září.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 13. září – od 17.00hod.

Sraz Rodáků ve Lhovicích, který se bude konat při příležitosti 100. výročí založení místního hasičského sboru, oslavíme kromě jiného při společné bohoslužbě sloužené 27.září v 10.00hod. ve lhovické kapli!

Sbírka na Charitu se bude konat v kostelech naší diecéze 28. září. Za všechny příspěvky jménem klientů a zaměstnanců Charity plzeňské diecéze srdečné „Bůh zaplať“!

Poutní slavnost ke cti sv. Václava ve Švihově  28. září: 14.00 mše sv. ke cti sv. Václava za požehnání pro českou vlast; 15.00 posezení a občerstvení ve farních prostorách; 17.00 Koncert skupiny: Spirituál kvintet. Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Václava  v Třebýcince se bude slavit 4. října v 16.00hod.

Adopce na dálku – před několika dny jsme odeslali další finanční příspěvek ve výší 6.600Kč na naší adoptovanou dcerku Dianu Torrez z Bolivie. Vzhledem k tomu, že jsme vstoupili do 2. pololetí, prosím členy naší adoptivní rodiny o úhradu příspěvku 300Kč za toto období. Můžete to učinit v sakristii po bohoslužbách nebo platbou na účet farnosti.

Klub seniorů po prázdninách znovu začíná nabízet své aktivity. Podrobné informace budou sděleny v nejbližší době na plakátech nebo je získáte bezprostředně u pí. Yvony Bauerové v kanceláří Charity.

Vyučováni náboženství jako každým rokem bude probíhat ve švihovské a dolanské škole. Prosím rodiče a děti, aby si vyzvedly přihlášku buď na faře nebo u svého třídního učitele. Několik dětí z náboženského kroužku se připravuje na přijetí svátosti křtu a prvního svátého přijímání. Prosím o modlitbu za ně a za jejich rodiny. Slavnost se uskuteční koncem října.

Mládež naší farnosti, která má zájem o aktivity všeho druhu, prosím o kontakt se mnou. Pravidelné setkávání začne koncem září.

Univerzita třetího věku  – Jihočeská Univerzita – Teologická fakulta nabízí vzdělávání pro dospělé, zejména pro seniory. Přednášky se budou konat vždy paralelně na dvou místech – v Sušici a v Žirovnici – na téma „Křesťanská reflexe života“. První setkání proběhnou v následujících termínech: 17. – 18. října (14.00-18.00) na faře v Sušici. Přihlášky a podrobné informace u P. Adama.

Naše farnost podpořila drobným příspěvkem Duchovní centrum v Brně- Lesné 200Kč a také léčebnu Cenacolo pro drogově závislé (300Kč). Informace o léčebně můžete zhlednout v nástěnce na švihovském kostele.

Nevyhazujte zbytky valut  ze zemí evropské unie, ve kterých bylo zavedeno Euro, ale darujte je do pokladničky v kostele. Stejně tak můžete darovat 10, 20, 50 haléřové mince naší měny. Výtěžek bude použit pro výstavbu duchovního centra v Brně-Lesné. Děkujeme!

Nezisková organizace „Ledovec, která nabízí pomoc lidem s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem, otevřela v Plzni v Sedláčkové 3 (kousek od katedrály) „Sluneční obchod“ - www.slunecniobchod.cz. Obchod nabízí originální oděvy, oděvní a bytové doplňky a drobné dárky s vyšším podílem zboží vyrobeného lidmi s handicapem.Pokud tomuto projektu věnujete svou přízeň – tj. zajdete se tam podívat, řeknete to dál atd. -  budeme vám moc vděční. Martin Fojtíček - vedoucí sdružení Ledovec

Zpravodajství z křesťanského prostředí a mnoho odkazů na další velice zajímavé křesťanské internetové stránky můžete nalézt na adrese: http://www.res.claritatis.cz/

Nové postoje během bohoslužeb - Člověk se vyjadřuje nejen s pomocí slov, ale i různými jinými způsoby. Může to být pohled, tón a síla hlasu, usměv, … nebo jiný výraz tváře. Jedním ze způsobů vyjadřování svého vnitřního nastavení je postoj těla. Postoj sezení je postojem člověka, který poslouchá, přijímá, můžeme říci konzumuje to, co přichází do něho zvenčí; může to být také postoj odpočinku nebo i rezignace. Během bohoslužby tento postoj, přesto, že je pasivní pro tělo, má být však aktivním pro náš intelekt, který se v tomto okamžiku snaží porozumět pravdám Písma svatého. Ve stoji posloucháme jen v případě, kdy k nám mluví někdo velice důležitý, případně padají slova velké váhy. V tomto okamžiku naší vnitřní aktivitu a připravenost přijmout a realizovat tato slova zdůrazňujeme tím, že se postavíme do pozoru. Oba tyto postoje můžeme registrovat při mši svaté během bohoslužby slova. Evangelium – slova samotného Krista, která mají pro nás největší váhu posloucháme ve stoje. Ostatní texty rozjímáme v sedě.