Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 10/07 - 15. července 2007

14. 7. 2007

Autobus na Loketské kulturní léto 2007  odjíždí 20. července z Klatov od hradeb v 17.00 hod. Ve Švihově bude stavět na dolním náměstí kolem 17.15 hod. Představení opery začíná v 21.00 hod.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy:

28. července – v Roupově od 14.00 hod a ve Svrčovci od 17.30 hodin.;

29. července – v Chudenicích: průvod - 10.00 hod.; bohoslužba - 10.30 hod;

                                                  29. července se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Poděkování za dar života  vyjádří Bohu P. Adam Lodek při Mši sv. sloužené 4. srpna ve 14.00 hod. K účasti na tomto díkuvzdání a následovně k posezení na farní zahradě jsou zváni všichni farníci. 

Poutní Mše sv. v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově bude sloužena 15. srpna od 18.00 hod.;

Poutní zájezd na Svatou Horu  se uskuteční v sobotu 25. srpna. Zájezd je příležitosti k duchovní obnově. Na programu zájezdu bude společné rozjímání růžence, přednášky tykající se obnovy duchovního života, čas pro individuální program, rozjímání křížové cesty, příležitost k svátostí smíření, bohoslužba. Přihlášky včetně poplatku za autobus (180Kč dospělí, 100 Kč mládež do 18 let, děti do 10 let zdarma) nejpozději do 15. srpna v sakristii nebo na faře.

Diecézní pouť k hrobu sv. Zdislavy  (100. výročí beatifikace) 28. srpna 1907 vyhlásil papež sv. Pius X. Zdislavu za blahoslavenou. Svatost paní Zdislavy je spojena s věrností a láskou k manželovi, svým čtyřem dětem a ochotou vždy pomáhat druhým. Proto je patronkou rodin a vzor svatého laika. Více na www.zdislava.cz.

Při příležitosti výročí této události pořádá naše diecéze 25. srpna pouť k jejímu hrobu v Jablonném v Podještědí s následujícím programem: 9.30 - Mše sv.- biskup František Radkovský; 11.00 -  Mše sv. - Henryk kard. Gulbinowicz. Po mši posvěcení bust papežů sv. Pia X. a Jana Pavla II. (první sv. Zdislavu beatifikoval, druhý kanonizoval); 14.00 - pobožnost k paní Zdislavě s obnovou manželských slibů, vede P. Petr Piťha. Během poutě je možné navštívit katakomby kostela s hrobkou sv. Zdislavy, studánku a hrad Lemberk. Na pouť jsou zváni všichni věřící, kněží i lidé dobré vůle, kterým leží na srdci rodinný život.                 P. Jan Rajlich OP. 

Poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Křtitele  v Chudenicích bude sloužena 26. srpna v 9.30 hod. Hudební stránku této slavnosti zajistí skupina „ZEBEDEUS“. Po duchovní části poutě jsme místními farníky zváni na pohoštění. Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Čtvrtá pouť ke sv. Bartoloměji u Běšin - 26. srpna. Na místě zříceniny původního farního kostela nad obcí bude poutní mše sv. ve 14.00 hod., pak bude následovat kulturní program. Ve 13.00 vychází průvod z Běšin od kostela (cca 3 km); možnost příjezdu také od obce Podolí po tzv. tankové cestě + asi 400 m pěší chůze.

Diecézní pouť k bl. Hroznatovi, patronu naší diecéze (klášter Teplá) se bude konat v sobotu 15. září. Autobusová doprava bude organizována ve spojení s ostatními farností klatovského vikariátu. Přihlášky včetně poplatku za autobus (180Kč dospělí, 100 Kč mládež do 18 let, děti do 10 let zdarma) nejpozději do 30. srpna v sakristii nebo na faře.

Program:

9.30 – Přivítání poutníků u kříže: biskup František Radkovský a P. Augustin Kováčik O.Praem., administrátor kanonie;

9.45 – „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu Vašemu Otci v nebesích.“ Mt 5,16 - Josef Kaše, Biskupství plzeňské;

11.00 – Mše svatá: biskup František Radkovský;

12.30 – přestávka na občerstvení;

13.30 – koncert v kostele: chrámový sbor;

14.00 – dělený program:

            - křížová cesta: bratři františkáni z Plzně (park kláštera); 

            - program pro manžele: Být napojen na Krista - manželé Ženíškovi;

            - tichá adorace (kostel);

            - setkání společenství: Svědectví, služba, slavení: motto diecéze v praxi našich společenství a farností - P. Petr Hruška (Modrý sál);

15.30 – závěr pouti, eucharistické požehnání;

Děti a mládež mají vlastní program. Po celý den příležitost ke svátosti smíření, prodej křesťanské literatury, občerstvení zajištěno!

***************************************************************************

Několik informaci ze světa:                                     Zdroj: res.claritatis.cz 

Nigerie: Sestra Eugenia Bonetti, misionářka Utěšitelek a koordinátorka Unie řádových představených pro boj proti obchodu s lidmi, otevřela v Beninu (jihovýchodní Nigerie) centrum pro dívčí oběti obchodu s otroky. V Itálii žije 30.000 dívek z Nigerie, jež jsou nuceny k prostituci. Minimálně 70% z nich pochází z Beninu. Centrum má pomáhat dívkám, aby se mohly vrátit domů do Nigerie. Bylo vybudováno ve spolupráci italských a nigerijských institucí, je financováno italskou biskupskou konferencí a italskou Charitou, která poskytla pozemek.   13. 7. 2007

Pákistán: Salesiánské centrum pro technické vzdělání ve státě Pandžáb otevírá institut pro chlapce, kteří nedokončili školní docházku. Institut sestává ze čtyř dílen vybavených stroji z Německa a Itálie. Učitelé zde také povedou kursy pro dokončení základního vzdělání. Chlapci z chudých rodin zde obdrží technický diplom. Salesiánský institut tak otevírá naději pro mladé lidi, kteří žijí v oblasti postižené násilím a náboženskými střety.   13. 7. 2007

Azerbajdžán: Po sedmdesáti letech mlčení začíná hovořit Církev v Azerbajdžánu. 29. dubna byl vysvěcen kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Baku. Nyní otevírají salesiáni web s informacemi o katolické církvi. Kostel stojí na pozemku, který věnovala vláda po návštěvě papeže Jana Pavla II. v roce 2002. V zemi, kde žije 95 % muslimů, je katolíků pouze 300. Starají se o ně salesiáni ze Slovenska.   23. 6. 2007

Jižní Korea: Benediktini z jihokorejského Wagwanu ohlásili zahájení beatifikace 36 služebníků Božích, kteří zemřeli v pracovních táborech a vězeních během korejské války v letech 1949-1952: sloužili mše svaté pro vězně, utěšovali, podávali svátosti, podporovali naději a hlásali království Boží. Beatifikační proces se váže ke stému výročí příchodu benediktinů do Koreje.   29. 5. 2007