Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 10/2010 - 12.září 2010

12. 9. 2010

Motto plzeňské diecéze na rok 2010: Pane,nauč nás modlit se  /Lk11, 1/

"Bůh není básník, který potřebuje naše básně, aby nám porozuměl. Bůh je určitě i básník, ale především je Otec. Jako by pěkná slova byla zárukou pěkné modlitby! Důležitost naší modlitby tedy nespočívá ve stylu, který při modlitbě používáme, netkví v pěkných slovech, která vybíráme, ale v tom, co prožíváme v srdci." (Elias Vella)

Srdečně děkuji všem za pomoc při organizování poutních slavností v našich kostelech a kaplích. Děkuji za vaší obětavou službu při organizačních záležitostech, při přípravě občerstvení, úklidu a výzdobě a za celkovou podporu života farnosti. Mám velkou radost, že můžu spolupracovat s farníky na které je spolehnutí.

***************************************************************

Katolický stolní kalendář  na rok 2011 je již v prodeji v našich kostelech. Pokud do něj nahlédneme, zjistíme, že skoro každý den je zasvěcený nějakému světci. Někteří světci jsou více známí, druzí méně. Dny, ve kterých si připomínáme opravdu významné světce, církev označuje jako svátky. Pokud vzpomínáme na něco nejen důležitého, ale i podstatného pro křesťanský život, ten den je označený jako slavnost! Tyto kalendářní poznámky by nás měly vybídnout k hlubšímu prožívání církevních svátků a slavností, pokud možno, oslavení jich účastí na mši svaté!

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 12. září – od 14.30hod.

Setkání farní rady  se bude konat 17. září od 19.30 na faře ve Švihově! Prosím, aby zástupci jednotlivých kostelů připravili své poznámky a připomínky ohledně jednotlivých aktivit farnosti. Farníky prosím o nahlášení svých připomínek členům farní rady. Ve farní radě zasedají: Marie Houbová, Marie Kalounerová, Zbyněk Klečatsky, Pavel Kulhánek, Marie Malkusová, Václav Tolar, Roman Týkal, Karel Voráček, Jaroslava Slámová, Milan Vogeltanz.

Skupina „Zebedeus“  se jako vždy zúčastní bohoslužby ve švihovském kostele při mši svaté v neděli 19.září.

Každou třetí neděli v měsíci , nyní 19.září,po nedělní mši svaté se ve Švihově nabízí setkání ve farní budově: jednak pro prohlubování vztahů mezi námi v době, kdy vztahy prožívají svou krizi, jednak pozastavení nad nějakou duchovní myšlenkou.

V Dolanech ve farní budově každou první neděli v měsíci po mši svaté.

Diskuze nad Biblív pátek 24. září od 19.30 – 21.00 se sejdeme na faře ve Švihově k duchovním pohovorům, tentokrát nad textem z knihy Jeremiáše 1,5 "Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě

pronárodům za proroka."

Bohoslužba ve slovenštině  bude sloužena v poslední sobotu v měsíci, 25. září

v 18 hod. Před mší svatou bude příležitost k svátosti smíření a po mši svaté se nabízí setkání na faře s duchovním programem.

Sbírka na Charitu se bude konat v kostelech naší diecéze 26. září. Za všechny příspěvky jménem klientů a zaměstnanců Charity plzeňské diecéze srdečné „Bůh zaplať“!

Klub seniorů po prázdninách znovu začíná nabízet své aktivity. První setkání se bude konat ve Švihově 26. září ve 14.00 hod. v pizzerii na náměstí. Podrobné informace budou na plakátech nebo je získáte bezprostředně u pí. Yvony Bauerové v kanceláři Charity.

Poutní bohoslužba ke cti sv.Václava  v Mezihoří se bude slavit 26.září v 14 hod.

Pouť ke cti sv.Václava ve Švihově28. září: 9.30 mše sv. ke cti sv. Václava za požehnání pro českou vlast; v závěru bohoslužby vystavení  Nejsv. Svátosti a modlitba za náš národ; poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu.

4. celostátní misijní kongres dětí v Plzni, 2. 10. 2010 Biskupství plzeňské a Papežské misijní dílo dětí vás srdečně zvou na hravé a zajímavé putování po

5 kontinentech.    Program kongresu – katedrála sv. Bartoloměje:

9.00-10.00 - prezentace účastníků, předprogram – promítání obrázků z misií, vystoupení estonské hudební skupiny,

10.00 – slavnostní mše svatá – celebruje Otec biskup František Radkovský a papežský nuncius Diego Causero, hudební doprovod kapela Martina Pachnera, obětní průvod dětí z Misijního klubka,

12.00-16.4 – putování po 5 plzeňských kostelech jako po 5 kontinentech; poznávání života dětí v různých krajinách světa formou her, kvizů a soutěží,

17.00-17.15 – rozeslání misionářů.

Doprovodný program – před katedrálou sv. Bartoloměje:
      Misijní jarmark: nabídka krásných dárků, šperků a jiných drobností.
      Misijní koláč: občerstvení z kuchyně šikovných maminek a babiček.

Panně Marii Růžencové je zasvěcený celý měsíc říjen. 7. října budeme prožívat její svátek. Nezapomínejme na tuto přebohatou modlitbu. V našich kostelech můžete zakoupit Apoštolský list Jana Pavla II. o svatém růženci. V případě zájmu se ptejte v sakristii. Každou středu ve Švihově od 18.00 hod. společně rozjímáme a modlíme se růženec. Každé druhé úterý v 17.30 v Dolanech. V případě zájmu se můžete ještě zapojit do živého růžence v naší farnosti.

Poutní bohoslužba ke cti sv.Václava  v Třebýcince se bude slavit 2. října v 14.00 hod.

Otec Biskup František Radkovský 9. října navštíví naší farnost a zúčastní se soukromé rodinné slavnosti rodu Czernínů, během které odslouží v chudenickém kostele děkovnou bohoslužbu /stříbrná svatba /. Bohoslužba – přístupna všem – začíná v 11.00 hod.