Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adopce na dálku

13. 10. 2017

Adopce na dálku

 

Co to je adopce na dálku

 

 

  • podpora konkrétního dítěte v cílové zemi konkrétním dárcem
  • zvýšení vzdělanosti a kvality života dětí ze sociálně slabých rodin
  • navázání osobních vazeb mezi dárcem a obdarovaným prostřednictvím vzájemné korespondence

 

Důvod proč podpořit program:

1.      Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci na nezávislost a   lepší perspektivu v životě. Vaše pomoc tak bude trvalá.

2.      Vaší podporou nečiníte člověka na této pomoci závislým. Naopak! Jeho aktivita a píle je v procesu vzdělávání klíčová.

3.      Adopce na dálku umožňuje dítěti vzdělávat se v jeho přirozeném kulturním prostředí. Nevytrhává ho z jeho přirozených rodinných a kulturních vazeb.

4.      Pomoc je adresná. Zapojíte-li se do programu Adopce na dálku, dostane šanci na vzdělání jedna další konkrétní dívka či chlapec z vybrané cílové země.

5.      V rámci programu Adopce na dálku® dostáváte pravidelně 2 x ročně dopis od podporovaného dítěte, který je pro vás důkazem, že má vaše pomoc konkrétního   příjemce.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR DĚTÍ

 

  • jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost rodiny, ve které dítě žije a souhlas rodiny dítěte s jeho zařazením do projektu;
  • při výběru nerozhoduje pohlaví, rasová či náboženská příslušnost dítěte;

 

JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT

 

  •  Diecézní Cahrita Plzeň, Adopce na dálku, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň;
  •  Arcidiecézní Charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2

 

  • Na těchto adresách obdržíte všechny další praktické pokyny a informace;

 

Řk farnost Švihov už několik let pravidelně přispívá na:

 Prashantha Noronhu z Indie.

 

                       Pokud by se někdo chtěl zapojit

 - jakýmkoliv způsobem -

do této aktivity může se obrátit

na místního duchovního správce farnosti.

 

Koncem roku 2005 v naší farnosti vzniknul kroužek, který se rozhodl podporovat aktivitu České Katolické Charity – Adopce na dálku. Finanční příspěvek byl dohodnutý na 50 Kč měsíčně na osobu.