Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastorační plán farnosti pro rok 2020

MOHOU NASTOUPIT ZMĚNY. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

 INFORMACE BUDOU VČAS.

11. února

Světový den modliteb za nemocné, 18:00 hod. růženec a mše sv. ve Švihově v 18:30 hod. s pomazáním nemocných a starších lidí.

 

26. února

Popeleční středa, Švihov mše sv. v 17:30 hod.

 

1. března

1. neděle postní, mše sv. 8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany,      12:00 hod. Vřeskovice, 14:00 hod. Nezdice                                            

/29. února Chudenice 16:00 hod. /

 

19. března

Slavnost sv. Josefa, mše sv. v Měčíně v 16:30 hod.

 

25. března

Mše sv. – hrad Švihov - Zvěstování Páně – 18:00 hod.

 

5. dubna

Květná neděle s žehnáním ratolestí. Křížová cesta ulicemi Švihova, začátek u kostela v 15:00 hod.

 

9. dubna

Zelený čtvrtek – mše sv. v 18:30 hod. na památku ustanovení Nejsvětější svátosti, adorace od 19:00 do 23:00 hod.

 

10. dubna

Velký pátek – velkopáteční obřady od 17:30 hod., adorace od 19:00 do 23:00 hod.

 

11. dubna

Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9:00 do 18:00 hod.

Velikonoční vigilie – obřady a mše sv. v 20:00 hod.

 

12. dubna

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv.  s žehnáním pokrmů     /8:30 Švihov, 10:10 Dolany, 12:00 Vřeskovice, 14:00 Chudenice/              

  Od 16:00 hod. velikonoční posezení na faře.

 

13. dubna

Pondělí velikonoční /8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany, 12:00 hod. Vřeskovice, 14:00 hod. Měčín/

 

19. dubna

2. neděle velikonoční/Božího milosrdenství/ 8:30 hod. Švihov;      10:10 hod. Dolany, 12:00 hod. Vřeskovice

29. dubna

Mše sv. poutní Petroviče u Měčína

26. dubna

Mše sv. poutní Petrovice u Měčína v 14:00 hod.

 

16. května

Mše sv. poutní ke cti sv. Jana Nepomuckého – Nedanice 10:00 hod. Lhovice 13:00 hod.

 

17. května

Poutní mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého – Ježovy 10:10 hod.

 

21. května

Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. v 17:30 hod. v Měčíně

 

29. května

Mše sv. - hrad Švihov - Navštívení Panny Marie - 18:00 hod.

 

30. května

Pouť k Nejsvětější Trojici - Chlumská v 15:00 hod. Poté občerstvení.

 

31. května

Seslání Ducha Svatého - 8:30 Švihov, 12:00 Vřeskovice, 10:10 Dolany

 

7. června

Slavnost Nejsvětější Trojice. První svaté přijímání – Dolany 10:10 hod.

 

13. června

Zakončení výuky náboženství - dětský den od 9:30 hod.

 

14. června

Slavnost Božího Těla - mše sv. s průvodem NSO  /8:30 hod. Švihov, 11:00 hod. Dolany,    17:00 hod. Chudenice/

 

21. června

Poutní mše sv. - Narození sv. Jana Křtitele - Vřeskovice 9:30 hod.        

 

Poutní mše sv. - NSPJ Červené Poříčí v 14:00 hod. – zámecká kaple

 

27. června

Balkovy - bohoslužba slova v 14:00 hod.

 

28. června

Poutní mše sv. Dolany ke cti sv. Petra a Pavla, 9:30 hod., občerstvení a posezení ve farní budově

 

28. června

Poutní mše sv. Narození sv. Jana Křtitele v 14:00 hod. Bíluky u Měčína

 

4. července

FARNÍ VÝLET - Svatá Hora - Příbram

 

5. července

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – mše sv. jako obvykle.

 

5. července

Poutní mše sv. Nezdice ke cti sv. Prokopa v 13:30 hod.

 

25. července

Poutní mše sv. ke cti sv. Anny- Roupov v 14:00 hod., Svrčovec v 16:00 hod.

 

26. července

Poutní mše sv. ke cti sv. Anny – Chudenice v 10:00 hod. průvod od kostela a v 10:45 hod. mše sv. u kaple.

 

15. srpna

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – hrad Švihov 9:00 hod

 

22. srpna

Pouť ke cti sv. Jana Pavla II.- Strážov na Šumavě, mše sv. 18:00 hod   /společně autem, vlakem nebo i pěšky/

 

29. srpna

Poutní mše sv. Radkovice u Měčína v 10:30 hod.

 

6. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Jiljí – Švihov na hřbitově v 8:30 hod.

 

6. září

Poutní mše sv. Borovy – v 10:30 průvod od mlýna a mše sv. v kapli

 

13. září

Poutní mše sv. – Jména P. Marie –Jíno v 14:00 hod.

 

27. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava - Přetín v 14:00 hod., občerstvení

 

28. září

Hlavní poutní mše sv. ke cti sv. Václava – Švihov v 10:00 hod. mše sv., posezení a občerstvení na faře

 

28. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava - Mezihoří v 14:00 hod.

 

3. října

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava - Třebýcinka v 14:00 hod.

 

4. října

Poutní mše sv. – Křenice v 14:00 hod.

 

25. října

Poutní mše sv. - Bolfánek u Chudenic v 14:00 hod. /za příznivého počasí /

 

31. října

Pobožnost na hřbitově Chudenice 16:00 hod. a mše sv. v kostele.

 

1. listopadu

Slavnost Všech svatých, mše sv. v 8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany

Pobožnost na hřbitově Vřeskovice v 11:30 hod., 12:00 mše sv.                            

Pobožnost na hřbitově Nezdice v 13:30 a mše sv. v kostele.

Pobožnost na hřbitově Švihov v 16:00 hod.                              

 Pobožnost na hřbitově Dolany v 18:00 hod.

 

2. listopadu

Růženec za zemřelé – v 16:00 hod. ve Švihově, 16:30 hod. mše sv.               

Pobožnost na hřbitově Dolany v 18:00 a mše sv. v kostele

 

5. listopadu

Pobožnost na hřbitově Měčín v 16:00 hod. a mše sv. v kostele

 

22. listopadu

  Slavnost Ježíše Krista Krále.                                                                       

Od 15:00 posezení na faře - konec církevního roku.

 

23. listopadu

Výroba adventních věnců na faře ve Švihově od 16:00 hod.

 

29. listopadu

První neděle adventní - žehnání adventních věnců  /v Chudenicích 28. listopadu/

 

Prosinec- Advent

Roráty- farní kostel Švihov – od 7:00 hod./pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek/

 

6. prosince

Poutní mše sv. v Měčíně v 10:30 hod.                                           

Obytce - soukromá kaple v 14:00 hod.

 

24. prosince

16:00 hod. Nezdice- bohoslužba slova, 16:00 hod. Měčín, 19:00 hod. Vřeskovice, 21:00 hod. Švihov- bohoslužba slova, 22:00 hod. Dolany, 24:00 hod. Chudenice

 

25. prosince

8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany, 12:00 hod. Vřeskovice,        14:00 hod. Měčín

 

26. prosince

8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany, 12:00 hod. Chudenice

 

27. prosince

Svátek Svaté rodiny a obnovení manželských slibů

 

31. prosince

Poděkování za uplynulý rok - v 16:00 hod. mše sv. Švihov,    pobožnost, Te Deum

 

 

 

V plánu také farní výlety, informace budou včas ve Farníčku a na webu farnosti.