Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pastorační plán farnosti 2023

11. února

Světový den modliteb za nemocné, v 9:00 hod mše sv. ve farním kostele ve Švihově s pomazáním nemocných.

 

22. února

Popeleční středa, Švihov - mše sv. v 17:30 hod.

 

26. února

1. neděle postní - mše sv. 8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany, 12:00 hod. Vřeskovice.                                                                                 /v Chudenicích 25. února mše nebude - prožíváme DKV Švihov/

 

20. března

Slavnost sv. Josefa, mše sv. ve Švihově v 17:30 hod.

 

24. března

Mše sv.  ze slavnosti Zvěstování Páně – hradní kaple ve Švihově 17:00 hod.

 

2. dubna

Květná neděle s žehnáním ratolestí. Společná, veřejná Křížová cesta v Dolanech, začátek u kostela v 15:00 hod.

 

6. dubna

Zelený čtvrtek – mše sv. v 18:30 hod. na památku ustanovení Nejsvětější svátosti, adorace od 19:00 do 23:00 hod.

 

7. dubna

Velký pátek – velkopáteční obřady od 17:30 hod.,                   adorace od 19:00 do 23:00 hod.

 

8. dubna

Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9:00 do 18:00 hod.

Velikonoční vigilie – obřady a mše sv. v 20:00 hod.

 

9. dubna

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. s žehnáním pokrmů   /8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany, 12:00 hod. Vřeskovice, 14:00 hod. Chudenice/

 

10. dubna

Pondělí velikonoční /8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany,         12:00 hod. Vřeskovice, 14:00 hod. Měčín/

 

16. dubna

2. neděle velikonoční /Božího milosrdenství/                                      8:30 hod. Švihov; 10:45 hod. Dolany, 12:00 hod. Vřeskovice

29. dubna

Mše sv. poutní Petroviče u Měčína

23. dubna

Mše sv. poutní ke cti sv. Vojtěcha - Petrovice u Měčína v 14:00 hod.

 

18. května

Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v Měčíně v 17:30 hod.

 

        20. května

Mše sv. poutní ke cti sv. Jana Nepomuckého                         Nedanice 10:00 hod., Lhovice 13:00 hod.

 

21. května

Mše sv. poutní ke cti sv. Jana Nepomuckého -  Ježovy v 14:00 hod

 

27. května

Pouť k Nejsvětější Trojici - Chlumská v 15:00 hod.                          Poté občerstvení.     

 

28. května

   Seslání Ducha Svatého - 8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany, 12:00 hod. Vřeskovice.

 

31. května

Svátek Navštívení Panny Marie - hradní kaple ve Švihově          v 18:00 hod. 

 

4. června

Slavnost Nejsvětější Trojice – 8:30 hod. Dolany, 10:00 hod. Švihov, 12:00 hod. Vřeskovice

 

11. června

Slavnost Božího Těla - mše sv. s průvodem NSO  /8:30 hod. Švihov, 11:00 hod. Dolany, 17:00 hod. Chudenice

 

16. června

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova- farní kostel ve Švihově, adorace v 17:30 hod, mše sv. 18:30 hod.

 

18. června

Poutní mše sv. NSPJ – zámecká kaple Červené Poříčí v 14:00 hod.

 

24. června

  Zakončení výuky náboženství - dětský den od 9:00 hod.

 

24. června

Poutní mše sv. - Bíluky u Měčína - Narození sv. Jana Křtitele          v 10:00 hod.

 

25. června

Poutní mše sv. - Vřeskovice - Narození sv. Jana Křtitele v 9:30 hod

 

1. července

Balkovy - bohoslužba slova v 14:00 hod.

 

2. července

Poutní mše sv. Dolany ke cti sv. Petra a Pavla v 9:30 hod.

 

2. července

Poutní mše sv. Nezdice ke cti sv. Prokopa v 13:30 hod.

 

29. července

Poutní mše sv. ke cti sv. Anny- Roupov v 14:00 hod.,           Svrčovec v 16:00 hod.

 

30. července

Poutní mše sv. ke cti sv. Anny – Chudenice v 10:30 hod.

 

15. srpna

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – mše v hradní kapli ve Švihově v 18:00 hod.

 

22. srpna

Pouť ke cti sv. Jana Pavla II. - Strážov na Šumavě, mše sv. 18:00 hod.  /společně autem, vlakem nebo i pěšky/

 

2. září

Poutní mše sv. - Radkovice u Měčína v 10:30 hod.

 

3. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Jiljí – Švihov                                                  – kostel na hřbitově v 8:30 hod.

 

10. září

Poutní mše sv. Borovy – v 10:30 průvod od mlýna a mše sv. v kapli

 

17. září

Poutní mše sv. – Jména P. Marie – Jíno v 14:00 hod.

 

24. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava - Přetín v 14:00 hod., občerstvení

 

28. září

Hlavní poutní mše sv. ke cti sv. Václava – Švihov v 10:00 hod. mše sv., posezení a občerstvení na faře

 

28. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava - Mezihoří v 14:00 hod.

 

30. září

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava - Třebýcinka v 14:00 hod.

 

1. října

Poutní mše sv. – Křenice v 14:00 hod.

 

29. října

Poutní mše sv. - Bolfánek u Chudenic v 14:00 hod. /za příznivého počasí/

pobožnost na hřbitově ve Švihově v 16:00 hod.

 

1. listopadu

Slavnost Všech svatých, mše sv. v 7:00 hod. Švihov,

Pobožnost na hřbitově v Dolanech v 18:00 hod a mše sv. v kostele

 

1. listopadu

Růženec za zemřelé – v 7:00 hod. ve Švihově, 7:30 hod. mše sv.

Pobožnost na hřbitově Dolany v 18:00 a mše sv. v kostele.

 

2. listopadu

Pobožnost na hřbitově v Měčíně v 16:00 hod. a mše sv. v kostele.

 

4. listopadu

Pobožnost na hřbitově v Chudenicích v 16:00 hod. a mše sv. v kostele.

 

5. listopadu

Pobožnost na hřbitově ve Vřeskovicích v 11:30 hod., 12:00 mše sv.

Pobožnost na hřbitově v Nezdicích v 13:30 hod. a mše sv. v kostele.

26. listopadu

Slavnost Ježíše Krista Krále.

Od 15:00 posezení na faře - konec církevního roku.

 

27. listopadu

Výroba adventních věnců na faře ve Švihově od 16:00 hod.

 

3. prosince

První neděle adventní  mše sv + žehnání adventních věnců  s Otcem Biskupem Tomášem v 10:00 hod a pote posezení na faře.

/v Chudenicích 2.prosince mše se ruší./.

 

Prosinec- Advent

Roráty- farní kostel Švihov – od 7:00 hod. /pondělí, úterý, středa, čtvrtek /

 

10. prosince

Poutní mše sv. v Měčíně v 10:30 hod.

 

24. prosince

Dopoledne - 4. neděle adventní   - 8.30 hod. Švihov, v 10:10 hod. Dolany

16:00 hod. Nezdice- bohoslužba slova, 16:00 hod. Měčín, 19:00 hod. Vřeskovice, 21:00 hod. Švihov- bohoslužba slova, 22:00 hod. Dolany

 

25. prosince

Boží hod vánoční - 8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany, 12:00 hod. Vřeskovice, 14:00 hod. Měčín

 

26. prosince

Svátek sv. Štěpána - 8:30 hod. Švihov, 10:10 hod. Dolany, 12:00 hod. Chudenice

 

27. prosince

Svátek sv. Jana - mše sv. ve Švihově v 17:30 hod. a žehnání a ochutnávka vína.

 

31. prosince

Svátek Svaté Rodiny, mše sv. ve Švihově v 8:30 hod., Dolany 10:10 hod.

 

31. prosince

Poděkování za uplynulý rok - v 16:00 hod. mše sv. Švihov, pobožnost, Te Deum

 

 

MOHOU NASTOUPIT ZMĚNY. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

 INFORMACE BUDOU VČAS VE FARNÍČKU A NA WEBU FARNOSTI.